You are here

Certificering

Via certificering garanderen wij de duurzaamheid van onze productieketen van hernieuwbare brandstoffen: van grondstofproductie tot eindproduct Certificaten zijn onder andere de EUcompliante ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), RSPO en RSPORED. ISCC is grondstofonafhankelijk. Deze certificering dekt diverse grondstoffen. RSPO en RSPO-RED zijn speciaal opgezet voor het certificeren van palmolie. In de Verenigde Staten bewaken duurzaamheidseisen van de Environmental Protection Agency (EPA) de duurzaamheid van hernieuwbare brandstoffen.

De waarde van certificering

De certificatiesystemen specificeren het begrip duurzame bedrijfsvoering, de criteria voor deze bedrijfsvoering en hoe de werking van de toeleveringsketen is gedocumenteerd.

Certificeringen zorgen ervoor dat tijdens de productie:

  • geen teelt was in gebieden met restricties (bijvoorbeeld gebieden met hoge koolstofvoorraden en regenwouden);
  • de uitstootreductie van broeikasgassen voor de totale levenscyclus van het product correct zijn berekend;
  • biodiversiteit of bedreigde soorten niet in gevaar zijn gebracht;
  • geen sprake was van landroof;
  • geen mensenrechten zijn geschonden;
  • de rechten van werknemers zijn gerespecteerd.

Toeleveringsketen

Certificering richt zich op de gehele toeleveringsketen. Wij accepteren alleen gecertificeerde ruwe palmolie. Niet alle grondstoffen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen hoeven te zijn gecertificeerd. Als geen certificering vereist is, is hun duurzaamheid geverifieerd volgens het eigen beleid en de eigen beginselen van Neste voor duurzaamheid, en volgens de wetgeving van het land waaraan de brandstof wordt geleverd. Al onze grondstoffenleveranciers moeten slagen voor een due diligence onderzoek met betrekking tot de duurzaamheid van de productie.

Alle raffinaderijen van Neste MY Renewable Diesel zijn ISCC-gecertificeerd zoals vereist in Europa, en EPA-goedgekeurd voor de Verenigde Staten. De productie en verwerving van grondstoffen voldoen aan de Richtlijn Hernieuwbare Energie van de Europese Unie (Renewable Energy Directive, RED) en aan de vereisten van EPA. Neste Renewable Diesel voldoet aan de milieuverplichtingen in de EU-lidstaten en in de Verenigde Staten.

Meer informatie over een duurzame toeleveringsketen (EN).