You are here

Schonere verkeersbrandstof en minder uitstoot

Neste draagt actief bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Daartoe produceren wij schonere verkeersbrandstof en beheren wij de uitstoot van onze productie. Onze belangrijkste bijdrage: het verminderen van de broeikasgassen dankzij Neste Renewable Diesel.

Wij zijn verantwoordelijkheid voor de uitstoot van kooldioxide. En compenseren deze in de vorm van onze hernieuwbare diesel. Zo was in 2015 de directe uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onze activiteiten 2.900.000 ton. De uitstootreductie dankzij hernieuwbare diesel in 2014 bedroeg 6.400.000 ton.

De CO2-footprint van onze producten berekenen wij over hun gehele levenscyclus: vanaf de productie van de grondstoffen tot het eindgebruik. Neste Renewable Diesel geeft tot 90% minder broeikasgassen (C02) uitstoot dan fossiele diesel.

Meer informatie over de koolstofvoetafdruk van onze producten en hoe we dit bewaken leest u in schonere oplossingen (EN).
Meer informatie over het efficiënt omgaan met klimaat en grondstoffen (EN).