You are here

Duurzaamheidsprincipes

Duurzaamheid is het hart van ons bedrijf. Duurzaamheidsprincipes zijn dan ook leidend in ons denken en handelen. Wij zijn gehouden aan de normen van ethisch werken en aan de wetgeving van elk land waarin we actief zijn. Wij eisen van onze partners dat ook zij ten minste aan deze standaarden voldoen.

Onze belangrijkste aan duurzaamheid gerelateerde principes zijn: