You are here

Ethisch werken is succesvol werken

Ethisch werken staat naar onze overtuiging gelijk aan succesvol werken. Wij werken dan ook ethisch en integer, in overeenstemming met de wet. Altijd en overal. Onze gedragscode biedt daartoe de richtlijnen. Onze interne controle houdt toezicht op het naleven van de beginselen en procedures met betrekking tot de preventie en behandeling van wangedrag.

Neste Gedragscode

De Neste Gedragscode is leidend in onze dagelijkse besluitvorming. Ze helpt bij de dagelijkse werkzaamheden en besluitvorming van onze medewerkers. De gedragscode toont hoe een activiteit in overeenstemming is met de waarden en uitgangspunten van Neste, en met de wettelijk geldende voorschriften.

Ethische richtlijnen:

Verantwoordelijkheid jegens onze stakeholders

  • Wij zijn integer ten opzichte van al onze klanten, leveranciers en overige zakelijke relaties.
  • Wij bieden onze aandeelhouders een goed totaalrendement.
  • Wij bieden onze medewerkers eerlijke kansen.
  • Wij nemen de gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze medewerkers en anderen die rechtstreeks getroffen worden door onze activiteiten in acht en beschermen de natuurlijke omgeving waarin wij werkzaam zijn.
  • Wij komen onze afspraken met betrekking tot duurzaamheid na.

De manier waarop wij zaken doen

  • Wij handelen in overeenstemming met de wet en regelgeving, die wij beschouwen als basisnormen. Wij verwachten van onze partners dat zij hetzelfde doen.
  • Wij vermijden situaties waarin privébelangen in conflict komen met zakelijke belangen.
  • Omkoping en corruptie zijn onaanvaardbaar.
  • Wij handelen transparant en communiceren op open wijze met al onze stakeholders.
  • Wij zijn als onderneming niet betrokken bij politieke of religieuze activiteiten en leveren geen bijdragen aan dit soort activiteiten.

Meer informatie over ethiek en gedragscode is in het Engels beschikbaar.