You are here

De CO2 footprint van producten

Neste MY Renewable Diesel™ heeft een veel kleinere CO2 footprint dan fossiele diesel. Neste MY Renewable Diesel geeft tot 90% minder broeikasgassen (C02) uitstoot dan fossiele diesel.

Neste berekent de koolstofvoetafdruk van haar producten over hun gehele levenscyclus: vanaf de productie van de grondstoffen tot hun eindgebruik. De productie van deze grondstoffen veroorzaakt de meeste broeikasgassen. Bij fossiele diesel veroorzaakt het eindgebruik de meeste uitstoot.

Wij maken onze broeikasgasberekeningen op basis van internationale normen en wetgeving. Onze methoden zijn geverifieerd door onafhankelijke deskundigen en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen voor biobrandstoffen. De productie van diesel uit afval en reststoffen, zo is de conclusie, geeft de hoogste uitstootreductie.

Grondstof

Uitstoot-
reductie

Afval en reststoffen (bijvoorbeeld dierlijk afvalvet, afvalvet uit visverwerkende industrie, palmvetzuurdestillaat (PFAD), technische maïsolie)

85–90%

Ruwe palmolie

52%

Ruwe palmolie, herwinning van methaan bij persing

Minimaal 65%

Andere plantaardige olie (bijvoorbeeld koolzaad- en vlasdodderolie)

42–55%