You are here

Duurzame oplossingen in het verkeer

Neste biedt duurzame oplossingen voor verkeer, luchtvaart en chemische industrie. In 2017 verminderden wij dankzij Neste MY Renewable Diesel™ de uitstoot van broeikasgassen met 8,3 miljoen ton. Neste’s hernieuwbare diesel verbetert bovendien de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.

Neste Renewable Products zijn uitgebreid getest onder extreme omstandigheden: in steden, op racecircuits en bij uitzonderlijk lage temperaturen. Neste Renewable Diesel vermindert de uitstoot als volgt:

  • fijnstof 33%
  • stikstofoxide (NOx) 9%
  • koolmonoxide (CO) 24%
  • koolwaterstoffen (HC) 30%

Neste’s hernieuwbare diesel is een betaalbare oplossing, waarmee u de milieuverordeningen voor het gebruik van hernieuwbare energie kunt nakomen. De hernieuwbare diesel is compatibel met en direct bruikbaar in bestaande distributie- en logistieke systemen. Het gebruik vereist geen extra investeringen.

CO2 footprint in het luchtverkeer

Neste Renewable Jet Fuel voldoet aan de uiterst strenge eisen voor veiligheid en kwaliteit in het luchtverkeer. De luchtvaartbrandstof heeft uitstekende koudweer-eigenschappen, waaraan bijvoorbeeld biodiesel of ethanol niet voldoen. Zo is het troebelingspunt voor biodiesel op basis van lijnzaadolie ongeveer -5˚ C. Lufthansa heeft Neste Renewable Jet Fuel getest op commerciële vluchten. Boeing heeft normale Neste Renewable Diesel van winterkwaliteit voor het wegverkeer getest als brandstofcomponent. Het product heeft alle tests moeiteloos doorstaan.

Meer informatie over schonere oplossingen (EN).