Schonere lucht

Neste MY presteert zoveel schoner en zoveel beter! De zuivere renewable diesel geeft voorsprong op álle fronten.

Dé oplossing voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit

Wetenschappelijke studies en tests op de wegen hebben aangetoond dat als u 100% Neste MY Renewable Diesel tankt, naast een CO2e-reductie tot 90%, de volgende emissies* worden verminderd:

Tot 90% minder CO2e-uitstoot

33% lager niveau van fijne deeltjes

9% minder stikstofoxiden (NOx)

30% minder koolwaterstoffen (HC)

24% lagere uitstoot van koolmonoxide (CO)

Verlaagde niveaus van polyaromatische koolwaterstoffen (PAK).

Deze gemiddelde emissiereducties zijn gebaseerd op Neste MY Renewable Diesel en HVO-brandstoffen wanneer 100% Neste MY Renewable Diesel als brandstof is gebruikt. De emissies van de voertuigen zijn vergeleken met conventionele zwavelvrije diesel. De resultaten zijn gepubliceerd in 40 wetenschappelijke publicaties. Goedgekeurd door toonaangevende fabrikanten.

Goedgekeurd door toonaangevende fabrikanten

De brandstof van Neste voldoet aan de EN15940-norm voor paraffinebrandstoffen. De meeste fabrikanten van zware voertuigen, zoals DAF, Volvo, Scania en Mercedes, hebben het gebruik van pure HVO in hun motoren goedgekeurd.