You are here

Onze invloed op het klimaat

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging waarop we alleen goed kunnen reageren door een aantal parallelle benaderingen te hanteren. Wij dragen bij aan de strijd tegen klimaatverandering door het produceren van schonere verkeersbrandstof en het beheer van de uitstoot van onze productie. Het verminderen van de broeikasgassen ten gevolge van het gebruik van onze Neste Renewable Diesel  is onze belangrijkste bijdrage.

Vermindering van de uitstoot van hernieuwbare producten compenseert de uitstoot van productie

Wij zijn een van de belangrijkste veroorzakers van kooldioxide-uitstoot in Finland maar tegelijkertijd wordt dit meer dan gecompenseerd door de uitstootvermindering die onze klanten van onze hernieuwbare diesel realiseren. In 2015 was bijvoorbeeld de directe uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onze activiteiten 2,900,000 ton en was de reductie van de uitstoot gerealiseerd in 2014 door middel van door ons geproduceerde hernieuwbare diesel 6,400,000 ton.

Koolstofvoetafdruk van producten: een nauwkeurige controle van begin tot eind

We berekenen de koolstofvoetafdruk van onze producten over hun gehele levenscyclus: vanaf de productie van de grondstoffen waaruit ze worden geraffineerd tot hun eindgebruik. Het gebruik van onze Neste Renewable Diesel heeft geresulteerd in een uitstoot van broeikasgassen die 40-90% lager is dan die van fossiele diesel.

Meer informatie over de koolstofvoetafdruk van onze producten en hoe we dit bewaken in schonere oplossingen (in het Engels).

Meer informatie over het efficiënt omgaan met klimaat en grondstoffen (in het Engels).