De koolstofvoetafdruk van producten

De koolstofvoetafdruk van producten - een nauwkeurige controle van begin tot eind

We berekenen de koolstofvoetafdruk van onze producten over hun gehele levenscyclus: vanaf de productie van de grondstoffen waaruit ze worden geraffineerd tot hun eindgebruik. Neste Renewable Diesel heeft een veel kleinere koolstofvoetafdruk dan fossiele diesel. Door Neste Renewable Diesel te gebruiken in plaats van fossiele diesel, kan een 40-90% lagere uitstoot van broeikasgassen worden bereikt.

De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die wordt gerealiseerd door het gebruik van Neste Renewable Diesel is afhankelijk van de grondstoffen die tijdens de productie zijn gebruikt. De hoogste uitstootreductie wordt bereikt door diesel te maken uit afval en reststoffen.

Grondstof

Uitstoot-
reductie

Afval en reststoffen (bijvoorbeeld dierlijk afvalvet, afvalvet uit visverwerkende industrie, palmvetzuurdestillaat (PFAD), technische maïsolie)

85–90%

Ruwe palmolie

  • Ruwe palmolie, herwinning van methaan bij persing

52%

Minimaal 65%

Andere plantaardige olie (bijvoorbeeld koolzaad- en vlasdodderolie)

42–55%

Wanneer wordt de uitstoot gegenereerd?

Het merendeel van de aan hernieuwbare diesel gerelateerde uitstoot van broeikasgassen wordt gegenereerd tijdens de productie van de grondstof en heeft te maken met factoren zoals kunstmestgebruik. Maar bij fossiele diesel wordt de meeste uitstoot gegenereerd tijdens het eindgebruik.

We ontwikkelen continu broeikasgasberekeningen op basis van internationale normen en wetgeving. Onze methoden zijn geverifieerd door onafhankelijke, niet aan ons verbonden deskundigen en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen vereist voor biobrandstoffen.