Schonere oplossingen

Duurzame oplossingen in het verkeer

Onze meest effectieve oplossing om klimaatveranderingen te bestrijden, is onze Neste Renewable Diesel. Geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zijn de sleutel tot het verhogen van het aandeel van hernieuwbare energie in het verkeer, zowel op de grond als in de lucht. Wij bieden niet alleen duurzame oplossingen voor het verkeer, maar ook voor andere sectoren zoals de chemische industrie.

In 2015 konden wij, dankzij onze hernieuwbare diesel de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 6,0 miljoen ton. Dit komt overeen met 51% van de jaarlijkse kooldioxide-uitstoot van het verkeer in Finland.

Lagere uitstoot van broeikasgassen en schonere lucht in steden

Het gebruik van Neste Renewable Diesel resulteert in een 40-90% lagere uitstoot van broeikasgassen dan fossiele diesel. Neste Renewable Diesel maakt het ook mogelijk de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren omdat het gebruik hiervan de uitstoot van uitlaatgassen aanzienlijk vermindert ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Van Neste Renewable Diesel is vastgesteld dat het de uitstoot als volgt reduceert:

  • fijnstof 33%
  • stikstofoxide (NOx) 9%
  • koolmonoxide (CO) 24%
  • koolwaterstoffen (HC) 30%

Neste Renewable Diesel biedt onze klanten een betaalbare oplossing voor het nakomen van de milieuverordeningen voor het gebruik van hernieuwbare energie. Dit product is compatibel met bestaande distributie- en logistieke systemen. Het gebruik ervan vereist geen extra investeringen. In Finland en Litouwen is Neste Renewable Diesel als Neste Pro Diesel beschikbaar voor de consument. Neste Pro Diesel bevat altijd ten minste 15% Neste Renewable Diesel.

Onze Neste Renewable Products zijn uitgebreid getest onder verschillende extreme omstandigheden: in steden, op racecircuits en bij extreem lage temperaturen.

Ook een kleinere koolstofvoetafdruk in het luchtverkeer

Neste Renewable Diesel wordt ook geproduceerd voor het luchtverkeer. In de luchtvaart ligt de nadruk op de brandstofkwaliteit omdat luchtvaartbrandstof een hoge energie-inhoud moet hebben en bij lage temperaturen moet werken. Neste Renewable Jet Fuel voldoet aan de uiterst strenge eisen voor veiligheid en kwaliteit in de luchtvaart, en heeft uitstekende koudweer-eigenschappen waaraan bijvoorbeeld biodiesel of ethanol niet voldoen. Lufthansa heeft de Neste Renewable Jet Fuel getest op commerciële vluchten en Boeing heeft normale Neste Renewable Diesel van winterkwaliteit voor het wegverkeer getest als brandstofcomponent op testvluchten. Het product heeft alle tests moeiteloos doorstaan.

Meer informatie over schonere oplossingen is in het Engels beschikbaar op de algemene website van Neste.