You are here

Onze waarden zijn de leidraad voor ons bedrijf en iedere medewerker

Onze waarden zijn:

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Innovatie
  • Uitmuntendheid

Verantwoordelijkheid

Neste is een betrouwbare werkgever en partner. Neste voldoet altijd aan al haar verplichtingen.

Wij geven om het welzijn en de veiligheid van anderen. Wij zien erop toe dat onze activiteiten zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de natuurlijke omgeving en de omliggende gemeenschappen. Wij bevorderen projecten die de kwaliteit van het  leven van mensen verbeteren.

Samenwerking

Bij Neste zijn we vertrouwd met elkaar en hebben we een eerlijke en open sfeer. Ons concurrentievoordeel is gebaseerd op ons vermogen de brede ervaring en vele ideeën van onze mensen zo te combineren dat er betere oplossingen ontstaan. Hierdoor zijn wij een aantrekkelijke partner voor anderen.

Onze klanten behoren tot onze belangrijkste partners. Het begrijpen van en anticiperen op hun behoeften is de kern van onze ontwikkelingen en de basis van ons succes.

Innovatie

Neste is een pionier in de olie-industrie op het gebied van raffinage en de marketing van schonere brandstoffen voor het verkeer. Dit vraagt om expertise en een innovatieve manier van denken. Wij zijn in staat te anticiperen op trends in onze markten en bedrijven, en snel te reageren waar en wanneer dat nodig is.

We investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe technologieën en nieuwe manieren om dingen te doen. We investeren in het ontwikkelen van het potentieel van ons personeel. We moedigen mensen aan op nieuwe manieren te denken omdat dit essentieel is om pionier te kunnen zijn.

Uitmuntendheid

Neste wil operationeel en financieel op wereldniveau presteren zodat het bedrijf toonaangevend is als een van de beste olieraffinaderijen ter wereld. Altijd en overal veiligheid op het werk is essentieel voor het bereiken van dit doel.  

We leggen de lat hoog voor onszelf en we erkennen het succes van anderen wanneer doelstellingen worden bereikt. Uitmuntende prestaties zijn in ieders belang.