You are here

Van R&D tot recycling: veiligheid staat voorop

De veiligheid van de producten die wij verkopen vervult ons met trots. We willen garanderen dat onze producten veilig hanteerbaar zijn gedurende hun levenscyclus: van R&D tot recycling.

Uiteraard voldoen onze producten ook aan zowel de nationale als internationale wettelijke vereisten.

De meeste producten die wij verkopen zijn geclassificeerd als gevaarlijke stoffen. Vanwege hun gevaarlijke karakter, is het actief informeren van klanten en labelen van pakketten uiterst belangrijk.

Wij zorgen er altijd voor dat de informatie die is vereist voor de veilige hantering van onze producten beschikbaar wordt gesteld aan onze klanten. We informeren onze klanten over productveiligheid via onder andere veiligheidsinformatiebladen.