You are here

Iedereen profiteert van processen die werken

Met procesveiligheid waarborgen we een incidentvrije uitvoering van onze processen en een veilige manier van werken voor onze mensen. Daarnaast zijn efficiënte processen goed voor het milieu; er treden geen lekkages op en de uitstoot blijft binnen de vereiste limieten.

We beginnen met het vooraf identificeren van de risico's van verschillende productieprocessen en het voorkomen van ongelukken. Uitstekend fabrieksonderhoud, een professionele bedrijfsvoering binnen de fabrieken en zorgvuldig overwogen technische aanpassingen liggen aan de basis van procesveiligheid. Autoriteiten en controleorganen toetsen regelmatig onze werkmethoden en we voeren ook interne controles uit. 

Contact met autoriteiten op locaties van raffinaderijen is van belang voor de waarborging van procesveiligheid. We blijven voortdurend samenwerken met reddingsinstanties en ontwikkelen rampenplannen.

TRIF

Neste’s arbeidsveiligheid wordt gemeten aan de hand van de belangrijke indicator “Total recordable injury frequency” (TRIF).TRIF is een indicator van de ongevallen die hebben plaatsgevonden.

De veiligheidsrapportage van ons personeel heeft betrekking op raffinaderijen, terminals, kantoren en retailers die volledig of voor het grootste deel in handen zijn van Neste.

De veiligheidsrapportages hebben niet alleen betrekking op onze medewerkers, maar ook op onze service providers, opdrachtnemers en logistieke partners.