You are here

Productveiligheid

Wij zijn bijzonder trots op de veiligheid van onze producten. Wij willen er zeker van zijn dat onze producten gedurende de totale levenscyclus veilig zijn: van R&D tot recycling.

Gezien de producten waarmee we werken, zijn informatie en etikettering van groot belang. Wij zorgen er altijd voor dat de informatie die nodig is voor een veilige hantering van onze producten altijd duidelijk en eenvoudig toegankelijk is voor onze klanten.

Uiteraard voldoen onze producten ook aan zowel de nationale als internationale wettelijke vereisten.

Veilige hantering van chemicaliën

De EU-richtlijn voor chemische stoffen (REACH) is gericht op het veilige gebruik van chemicaliën binnen de EU. Alle door Neste geproduceerde en geïmporteerde chemicaliën zijn geregistreerd conform REACH. Wij houden ook rekening met de vereisten van de richtlijn bij inkoop- en verkoopovereenkomsten, productontwikkeling en risicomanagement in de raffinaderijen.

Duidelijke informatie voor onze klanten

Gezien de producten waarmee we werken, zijn informatie en etikettering van groot belang. Wij zorgen er altijd voor dat de informatie die nodig is voor een veilige hantering van onze producten altijd duidelijk en eenvoudig toegankelijk is voor onze klanten.

Veilige hantering van chemicaliën

De EU-richtlijn voor chemische stoffen (REACH) is gericht op het veilige gebruik van chemicaliën binnen de EU. Alle door Neste geproduceerde en geïmporteerde chemicaliën zijn geregistreerd conform REACH. Wij houden ook rekening met de vereisten van de richtlijn bij inkoop- en verkoopovereenkomsten, productontwikkeling en risicomanagement in de raffinaderijen