You are here

Veilig transport

In nauwe samenwerking met onze logistieke partners wordt veilig transport gegarandeerd
Neste transporteert, bewaart en hanteert jaarlijks ruim 30 miljoen ton grondstoffen en geraffineerde producten. Alle transporten, over het water of over het land worden verzorgd door onze logistieke partners. 

We handhaven de veiligheid binnen onze logistieke processen door een zorgvuldige selectie en controle van logistieke partners die onze vracht transporteren of opslaan. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze transportvloot zich in goede staat bevindt en dat zowel onze eigen medewerkers als die van onze leveranciers weten hoe ze overal en altijd veilig kunnen werken.

We stellen veiligheidstargets op voor onze logistieke partners en controleren hun voortgang regelmatig. Alle veiligheidsincidenten worden gerapporteerd en onderzocht.

Wij beschikken over afzonderlijke transportveiligheidsprincipes voor transport over de weg, het spoor en het water. We controleren onze transportleveranciers jaarlijks. Daarnaast worden onze veiligheidsmanagementsystemen regelmatig gecontroleerd door verschillende autoriteiten en veel van onze klanten (waaronder andere oliemaatschappijen).