You are here

Veiligheid voor mensen

Het verbeteren van de veiligheid en operational excellence geeft ons de mogelijkheid om onze strategische doelstellingen te realiseren. Dit zijn ook de hoekstenen van ons dagelijkse werk. We streven naar nul verwondingen en incidenten, een doel dat wij enkel kunnen halen door de inzet en het veiligheidsbewustzijn van iedereen op onze locaties.

Naar nul incidenten via preventie

We willen ervoor zorgen dat al onze medewerkers en partners na een dag werken in goede gezondheid naar huis terugkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden.

De meest efficiënte manier om veiligheidsrisico's aan te pakken is het voorzien van ongevallen. Daarom leggen wij de focus op preventieve veiligheid op het werk. Onze preventieve veiligheidsmaatregelen omvatten jaarlijks tienduizenden observatierondes en veiligheidsgesprekken.

We blijven voortdurend werken aan de ontwikkeling van de veiligheid van mensen door het verbeteren van de werkomstandigheden en het trainen van onze eigen medewerkers en het personeel van onze partners. Ieder jaar investeren we miljoenen euro's in veiligheid.

Samenwerking zorgt voor veiligheid

Serviceproviders zijn belangrijke partners omdat ze een belangrijke rol spelen bij de succesvolle implementatie van diverse projecten. Naast de veiligheid van onze mensen, zorgen we ook voor de veiligheid van de opdrachtnemers die voor ons werken.

Wij garanderen dat opdrachtnemers veilig kunnen werken en worden geïnformeerd over eventuele risico's ten aanzien van de werkomstandigheden, Dit wordt gewaarborgd door diverse audits, contractuele veiligheidsvereisten, een persoonlijke beschermingsuitrusting en veiligheidsbeleid.

Middels trainingen en vergunningen zorgen wij ervoor dat dat werkzaamheden op de juiste manier worden ingepland en alle arbeiders zijn op de hoogte van de risico’s met betrekking tot de omstandigheden en werkzaamheden