You are here

Onze waarden en onze manier van werken

Onze bedrijfsvoering heeft twee strategische doelstellingen: we willen de downstream-kampioen van de Oostzee zijn en we willen groeien op de wereldwijde markten gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. De gedeelde doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als iedereen input levert. Wij zijn van mening dat onze manier van werken van cruciaal belang is bij het bereiken van de doelstellingen van het bedrijf. Als onderdeel van de uitvoering van onze strategie, hebben alle werknemers van Neste een belofte gedaan over wat ze gaan veranderen in wat ze doen en hoe ze dat doen. Dit zijn praktische beloften die kleine stappen vastleggen in de richting van een andere manier van werken. Bedrijven veranderen niet. Het zijn de mensen die de veranderingen maken.

Ons streven is de grondslag voor alles wat we doen

Het streven van Neste zijn de grondslag van alles wat we doen; van de producten die we ontwikkelen, tot de interactie met elkaar en onze onze stakeholders.

Competentie en ontwikkeling

Bij Neste geloven we in een onafhankelijke manier van werken en waarderen we een proactieve benadering van zelfontplooiing. We bieden onze medewerkers de kansen zich te ontwikkelen door middel van werk en opleiding. Elke dag weer zijn er mogelijkheden om nieuwe dingen te leren door middel van zinvolle taken. Strategische vaardigheden gedefinieerd vanuit het perspectief van het bedrijf liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van onze werknemers.  Onze ontwikkelingsprogramma's zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de competentiegroei van een individu. We bieden interne ontwikkelingsprogramma's voor specialisten, managers en projectmanagers. Wij verstrekken bijvoorbeeld ook trainingen in bijzondere expertises die vereist zijn voor bepaalde productietaken.

Veiligheid is het fundament van alles wat we doen, dus trainen we ook onze werknemers in veiligheidszaken.

Lees hoe we de ontwikkeling van competenties en te creëren succes (in het Engels).