You are here

Productiefaciliteiten in vier landen

Neste's Renewable Products worden geproduceerd in de raffinaderijen in Rotterdam, Porvoo en Singapore. In Naantali en Porvoo in Finland worden diverse olieproducten op basis van ruwe olie geproduceerd. Daarnaast zijn we mede-eigenaar van een basisoliefaciliteit in Bahrein.

Voor ons is het van groot belang een productieproces te hebben dat het milieu zo min mogelijk belast. 

Daarom beschikken alle Neste-raffinaderijen waar hernieuwbare producten worden gemaakt over een International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) of zijn ze goedgekeurd door de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Daarnaast hebben de Porvoo- , Naantali- en de Rotterdam raffinaderij een ISO 14001 milieucertificering.

De grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa

In September 2011, heeft Neste met succes de grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa opgestart in Rotterdam. De productie van Neste MY Renewable Diesel™ is propaan geproduceerd van hernieuwbare grondstoffen zoals afval en reststoffen. gefaseerd worden opgevoerd. Het opstarten van de nieuwe fabriek is een belangrijke mijlpaal in de verwezenlijking van Neste's strategie voor schoner transport en versterkt haar positie als 's werelds grootste producent van hernieuwbare biobrandstof.  Er werken ongeveer 150 mensen, waarvan 110 in vaste dienst en 40 dienstverleners.

De fabriek is gevestigd op de Maasvlakte in het westelijke deel van de Rotterdamse haven. De ligging dichtbij andere chemische fabrieken biedt een aantal synergiemogelijkheden met andere bedrijven. Nabijgelegen fabrieken zullen hulpstoffen leveren aan Neste.

Vijf productielijnen in Finland

Volgens het plan gepubliceerd in oktober 2014, gaat Neste één enkele raffinaderij-entiteit krijgen in Finland die uit vijf productielijnen zal bestaan. Vier van de productielijnen bevinden zich in Porvoo, de vijfde in Naantali. Het is de bedoeling dat de raffinaderij-entiteit in zijn herziene vorm operationeel is vanaf eind 2016.

De faciliteiten in Porvoo behoren tot de meest geavanceerde in Europa. Porvoo heeft ook twee units die Neste MY Renewable Diesel™ produceren.

Exclusieve Neste MY Renewable Diesel™ uit Singapore

Onze raffinaderij in Singapore werd in 2010 in gebruik genomen en produceert uitsluitend Neste Renewable producten. De Singapore-raffinaderij heeft een capaciteit van 1 miljoen ton per jaar en de bouwkosten bedroegen ongeveer EUR 550 miljoen. Deze investering maakt deel uit van de strategie van Neste om 's werelds belangrijkste producent van hernieuwbare diesel te worden.

Singapore is het derde grootste centrum ter wereld voor olieraffinage en is een centrale locatie in termen van product, grondstofstromen en logistiek. Hierdoor heeft Singapore ook uitstekende mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een centrum voor de Aziatische biobrandstofproductie.