Onderzoek naar grondstoffen

Onderzoek naar grondstoffen

De strategische keuzes van Neste in brandstoffen en hernieuwbare oplossingen zijn bepalend voor de grondstofresearch van het bedrijf. Het leeuwendeel van de EUR 40 miljoen die Neste spendeert aan R&D wordt uitgegeven aan research in hernieuwbare grondstoffen.

Het is ons doel over een groeiend aantal verschillende grondstoffen te kunnen beschikken en in het bijzonder steeds vaker gebruik mogelijk te maken van afval en restmaterialen als grondstoffen. We zijn er al in geslaagd het aantal grondstoffen, waaruit we kunnen kiezen voor de fabricage van hernieuwbare diesel, uit te breiden tot meer dan tien. Er zijn diverse veelbelovende grondstoffen, echter de grootste uitdaging is of ze in voldoende en betaalbare mate op industriële schaal beschikbaar zijn.

Neste werkt voor de research in hernieuwbare grondstoffen nauw samen met de toonaangevende onderzoeksinstituten en -bedrijven in verschillende disciplines. Er wordt samengewerkt met 25 verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten in Finland en in andere landen.

Algenolie is een van de mogelijke hernieuwbare grondstoffen van de toekomst

 

(De video is in het engels.)

Algenolie als brandstof is ook een van onze researchonderwerpen voor de lange termijn. We zijn, en we blijven, betrokken bij de internationale onderzoeksprojecten in bijvoorbeeld Nederland en Australië. Het doel is om betaalbaar en duurzaam gebruik van algenolie als grondstof voor hernieuwbare brandstof en andere hernieuwbare oplossingen mogelijk te maken.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat algenolie van hoge kwaliteit geschikt zou zijn als grondstof voor hernieuwbare producten van Neste. Het is echter vanwege de hoge kosten nog niet mogelijk microalgen te kweken die algenolie op industriële schaal produceren. Wij hebben ons voorbereid op veranderingen in de omstandigheden door voorwaardelijke koopovereenkomsten af te sluiten met de producenten van algenolie.

Microbiële olie

Research in microbiële olie onderzoekt nu andere technologische mogelijkheden om afvalstoffen uit de bosbouw en landbouw te gebruiken als grondstoffen. Het project liet zien dat de technologie gereed is voor de productie van microbiële olie.  Een tweejarig pilot-project in de fabricage van microbiële olie leverde belangrijke informatie op en versterkte de patentportfolio van Neste. De resultaten van het project zullen worden gebruikt in andere onderzoeksprojecten in de toekomst.

Talloliepek

Talloliepek is geïntroduceerd als een grondstof voor hernieuwbare brandstof en we willen er meer toepassingen voor vinden.

Nieuwe grondstoffen en technologieën

Onderzoek naar gebruik als grondstof van het afval en restmateriaal uit de bosbouw en landbouw is uitgebreid naar alternatieve microbiologische routes. Het onderzoek richt zich op het vermogen van microben om grondstoffen te produceren en op andere bevindingen voor duurzame oplossingen.