Wie we zijn

Schonere oplossingen liggen ten grondslag aan onze strategie

We hebben twee strategische doelen die zijn gebaseerd op onze competitieve voordelen.

  1. We willen de downstream-kampioen van de Oostzee zijn.
  2. We willen groeien in de markt voor wereldwijde hernieuwbare grondstoffen

1. We willen de downstream-kampioen van de Oostzee zijn

De regio rond de Oostzee is onze thuismarkt waar we onze positie willen versterken.  Het grote concurrentievoordeel van onze raffinage komt voort uit de geavanceerde productiestructuur en uitstekende locatie in relatie tot ons klantenbestand en onze grondstoffeninkoop. Door Neste MY Renewable Diesel™ is ons productaanbod uniek en kunnen we consumenten, zakelijke klanten en brandstofdistributeurs een uitgebreid aanbod van brandstofoplossingen bieden. Wij hebben onze activiteiten in de Baltische regio opgebouwd met de lange termijn in gedachten. Neste staat bekend als een betrouwbare partner die hoogwaardige producten biedt.

2. We willen groeien in de markt voor wereldwijde hernieuwbare grondstoffen

We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel. Wij zijn in staat om wereldwijd op basis van onze eigen NEXBTL-technologie Neste MY Renewable Diesel™ te raffineren uit meer dan tien verschillende hernieuwbare grondstoffen in onze vier productie-eenheden. We komen nu in een nieuwe fase. We zien ook buiten de brandstofmarkt interessante groeimogelijkheden. We zijn bijvoorbeeld enthousiast over biochemische producten die fossiele brandstoffen kunnen vervangen.

We voeren onze strategie uit door middel van Value Creation (waarde toevoegende) programma's. Deze programma's zijn:

  • Profitable Growth (winstgevende groei)
  • Productivity (productiviteit)
  • Renewable Feedstock (hernieuwbare grondstoffen)
  • Customer Focus. (klantgerichtheid)

De manier van werken die wij de Way Forward noemen, is gebaseerd op onze waarden en is de richtlijn voor ons dagelijks werk. Het is een onlosmakelijk onderdeel van de implementatie van onze strategie.  

Investeren in Neste (en het Engels)