You are here

Delen we uw persoonsgegevens met anderen?

Alleen personen die persoonsgegevens moeten verwerken om hun werk uit te kunnen voeren, hebben toegang tot klantgegevens. Allen zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Als we persoonsgegevens delen met andere organisaties, zorgen we ervoor dat we deze delen om te voldoen aan de doelen die worden beschreven in deze privacyverklaring en we zorgen er altijd voor dat we een wettelijke basis hebben om dit te doen. Dergelijke organisaties omvatten andere bedrijven binnen de Neste-groep, serviceproviders en onze partners. Zie hieronder een beschrijving van serviceproviders en andere organisaties waarmee we persoonsgegevens delen.

Neste Group-bedrijven

We delen persoonsgegevens binnen de Neste Group als dit nodig is om de doelen te bereiken die we in deze privacyverklaring hebben vermeld. Voor het uitvoeren van de financiële administratie en kredietcontrole moeten we bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met andere groepsleden.

ICT-dienstverleners en leveranciers

We gebruiken zorgvuldig geselecteerde ICT-partners voor IT-ondersteuning, onderhoud en ontwikkeling.

Marketingdiensten en klantenserviceproviders

We gebruiken zorgvuldig geselecteerde serviceproviders van digitale marketingdiensten, communicatieserviceproviders en mediabureaus om ons te helpen bij het leveren en presenteren van marketingcontent op basis van de persoonsgegevens die we over onze klanten verzamelen.

Kredietcontrole en andere due diligence-diensten

We delen persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde kredietbeoordelingsinstanties om uw bestellingen te beoordelen, uw kredietwaardigheid te evalueren en, indien nodig, achterstallige betalingen van u te verzamelen of uw niet-betaalde schulden te melden aan Neste . Waar nodig voeren onze partners ook verplichte antecedentenonderzoeken uit die ons in staat stellen om onze verplichtingen na te komen als betalingsserviceprovider om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Serviceproviders voor betalings- en factuurdiensten

Onze vertrouwde partners voor betalings- en factuurdiensten helpen ons om transacties met u te voltooien.

Transportdiensten, toeleveranciers en productleveranciers

We geven uw persoonsgegevens aan leveranciers van transportdiensten en producten als het nodig is om te reageren op uw verzoek voor diensten of producten of als we uw bedrijf als een potentiële koper van ons product beschouwen of om onze klantbestellingen uit te voeren, bijvoorbeeld voor het leveren van bestelde producten.

Andere partners

We geven persoonsgegevens aan onze partners om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat ze u de juiste voordelen kunnen bieden wanneer u uw klantenkaart gebruikt bij Neste-stations. Indien nodig geven we in uitzonderlijke omstandigheden ook persoonsgegevens aan onze partners bijvoorbeeld om de eigendommen of gezondheid van onze klanten te beschermen.

De autoriteiten

Wanneer dit volgens de lokale wetgeving vereist is, onthult Neste persoonsgegevens aan autoriteiten (bijvoorbeeld belastingautoriteiten).