You are here

Dragen we persoonsgegevens over buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte?

We zullen uw persoonsgegevens niet zonder juridische redenen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte overdragen of openbaar maken.

Sommige van onze serviceproviders bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte en we zullen uw persoonsgegevens aan hen overdragen als dit nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring.

We zorgen ervoor dat we passende contractuele waarborgen (zogenaamde standaardbepalingen voor gegevensbescherming, goedgekeurd en verspreid door de Europese Commissie) gebruiken bij het overdragen van persoonsgegevens naar die serviceproviders.