You are here

Hoe worden uw gegevens veilig bewaard?

Neste beschikt over de juiste technische maatregelen en het beveiligingsbeleid en de procedures om persoonsgegevens en informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Elke medewerker en aannemer van Neste is onderworpen aan een informatiebeveiligingsbeleid dat wordt aangevuld door gedetailleerde instructies. De toegang tot systemen en applicaties die worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot het personeel dat de gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van hun taken.

Indien Neste derden inschakelt om namens Neste elektronische gegevens te hosten, vereist Neste dat deze derden voldoen aan uitgebreide informatiebeveiligingsvereisten.

Indien persoonsgegevens handmatig moeten worden verwerkt, gebeurt dit in ruimten die voor dergelijk gebruik zijn geaccepteerd. Deze ruimtes worden beschermd door voldoende fysieke maatregelen, zoals toegangscontrolesystemen en camerabewaking.