You are here

Beheer van klantrelaties

We verzamelen persoonsgegevens voor het beheer van onze klantrelatie met u. In de meeste gevallen ontvangen wij de persoonsgegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u een Neste-kaart aanvraagt of wanneer u producten of diensten bij ons koopt. Voor het werven van klanten verzamelen wij contactinformatie van zakelijke websites.

We gebruiken ook gegevens gekocht van derde partijen en gegevens ontvangen van partners. In dergelijke gevallen heeft de derde partij bevestigd dat zij het recht hebben om de gegevens te verzamelen en openbaar te maken. We gebruiken dergelijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u de diensten of producten te leveren die u bij ons hebt besteld. Dit omvat het in behandeling nemen van uw bestelling, het leveren van uw bestelling en het verwerken van facturen die betrekking hebben op die bestelling. Waar nodig gebruiken we uw persoonsgegevens ook om achterstallige betalingen van u te innen. Al deze acties zijn het resultaat van het contract dat we met u hebben en zijn noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit onze klantrelatie met u.
  • Om u te voorzien van belangrijke productinformatie via veiligheidsinformatiebladen.
  • Om uw kredietwaardigheid te beoordelen in verband met uw bestelling en, bij het aanvragen van een Neste-kaart, om uw kredietlimiet in te stellen. Dit is een contractuele vereiste: we moeten de kredietwaardigheid beoordelen voordat we onze overeenkomst met u kunnen accepteren. 
  • Om uw vragen over onze diensten of producten of andere verzoeken te beantwoorden, registreren we afhankelijk van het vestigingsland van Neste, de telefoongesprekken, e-mails en chats met onze klantenservice en kredietbeheer, e-mails en chats. We vertellen u altijd van tevoren over de opname. Ons legitieme zakelijke belang is het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening een we gebruiken de geregistreerde gegevens gebruiken om onze klantenservice te bewijzen, onderhouden en verbeteren. 
  • Om u marketingcommunicatie te sturen, zoals enquêtes en nieuwsbrieven, en deel te nemen aan marktonderzoek dat relevant is voor het onderhouden van onze klantrelatie – altijd volgens uw communicatievoorkeuren. U hebt altijd het recht om u af te melden voor de ontvangst van dergelijke communicatie.
  • De toepasselijke wetgeving vereist dat wij zorgvuldig zijn bij het naleven van economische sancties, dat we het witwassen van geld voorkomen, terrorismefinanciering bestrijden en verdachte bedrijfsactiviteiten melden aan de toepasselijke autoriteiten.

Om ervoor te zorgen dat we de juiste informatie over u verwerken, gebruiken we de diensten van externe dienstverleners om de informatie die u ons hebt verstrekt aan te vullen en deze up-to-date te houden.

We verzamelen ook gegevens over u wanneer u onze services gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u betaalt met uw Neste-kaart of Neste mobiele app of wanneer u iets koopt bij onze stations. Gebruik van de mobiele app of websites of een functie daarvan kan een aanpassing van de producten of diensten die via hen worden aangeboden, vereisen om aan uw specifieke behoeften of wensen te voldoen. 

Andere gebruikers van onlineservices

Wanneer u onze internet- of mobiele diensten gebruikt en deelneemt aan wedstrijden, prijstrekkingen of enquêtes, contact met ons opneemt via de website, of u abonneert op rapportages, marketingmateriaal, zoals onze nieuwsbrieven of persberichten, dan geeft u ons uw persoonlijke informatie. We verzamelen uw gegevens als u zich aanmeldt voor evenementen of sponsoraanvragen doet op onze website. We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze website aan de hand van cookies en verschillende vergelijkbare technieken.

Sommige van onze services zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Om deze te kunnen gebruiken, moet u mogelijk een Neste-account instellen.

Wij zullen uw persoonsgegevens, met uw toestemming, gebruiken om u in staat te stellen hiervan gebruik te maken of om u het materiaal te sturen waarom u hebt gevraagd. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een contract of op ons rechtmatige belang om u onze producten en diensten te leveren. En ook om onze marketingcommunicatie zo goed mogelijk op uw voorkeuren af te stemmen. U hebt altijd het recht om u af te melden voor dergelijke communicatie. Ook gebruiken we uw gegevens om meer informatie te verkrijgen over gesegmenteerde marketing en voor gerichte marketingactiviteiten voor andere online services, zoals Facebook.