You are here

Beoordeling van de kredietwaardigheid

Om uw kredietwaardigheid te beoordelen in verband met uw bestelling en, bij het aanvragen van een Neste-kaart, om uw kredietlimiet in te stellen. Dit is een contractuele vereiste: we moeten de kredietwaardigheid beoordelen voordat we onze overeenkomst met u kunnen accepteren. 

  • Geautomatiseerde besluitvorming: In Finland gebruiken we geautomatiseerde besluitvorming om ons te helpen uw kredietwaardigheid te beoordelen. Kredietbeoordelingsprocessen worden door bedrijven veel gebruikt om eerlijkere en beter geïnformeerde beslissingen over kredietverlening te maken. Met behulp van kredietinstanties en openbare gegevens beoordelen we het risico van niet-betaling van de schulden en de waarschijnlijkheid van uw mogelijkheid om te betalen. Deze informatie wordt vergeleken met de voorwaarden van de overeenkomst die u met ons aangaat. Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling, zullen we beslissen of  we u krediet verlenen en onder welke voorwaarden. 
  • We overwegen de volgende informatie bij het nemen van beslissingen over uw kredietwaardigheid:
    • Informatie die u ons hebt verstrekt via uw aanvraag.
    • Informatie over betalingsgedrag in het verleden en mogelijke niet-betalingen van schulden tijdens uw vorige klantrelatie met Neste.
    • Informatie van onze kredietbeoordelingsinstanties en informatie beschikbaar in openbare registers.
    • We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om u krediet te verlenen. Dit kan bijvoorbeeld uw financiële verklaring zijn of een toestemmingsverklaring van een belangenbehartiger.