You are here

Consumenten

Wanneer u een dienst of product bij ons bestelt of onze benzinestations bezoekt en een klantrelatie met ons aangaat, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens over u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Persoonlijk identificatienummer
 • Financiële informatie en gegevens die nodig zijn voor kredietcontrole, zoals details over incasso (indien relevant) en de uitslag van een kredietwaardigheidscontrole 
 • Bestel- en transactie-informatie, zoals facturen of bij een bezoek aan Neste-tankstations gegevens over uw aankopen
 • Betalingsinformatie, inclusief mogelijke korting of klantenkaartgegevens 
 • Informatie over klantenbeheer, zoals marketingweigeringen
 • Opgenomen gesprekken met de klantenservice. Met uw toestemming verzamelen we informatie over uw locatie om u een betere klantenservice te kunnen bieden.
  • We bewaren alle communicatie maximaal twee jaar.
 • Gegevens over marketing- en klantenservice-acties (bijvoorbeeld prijstrekkingen en wedstrijdgegevens), toestemmingen en verboden.

Houders van een Neste-kaart

Als u een Neste-kaart aanvraagt, of als u uw Neste-kaart gebruikt, verzamelen wij ook de volgende gegevens (over u ):

 • Neste-kaartinformatie, zoals kaarteigenaar en geldigheidsinformatie
 • Informatie die nodig is om het witwassen van geld te voorkomen of te onthullen en terrorismefinanciering te bestrijden en Neste in staat te stellen economische sancties na te leven, altijd zoals vereist door lokale wetgeving.

Tenzij anders vermeld, slaan we klantinformatie op voor de duur van de klantrelatie en nog twee jaar langer voor de klantenservice. Gedurende deze tijd kunnen we u klantmail sturen. Vervolgens bewaren we uw persoonsgegevens zolang als vereist door een lokale wet, zoals bijvoorbeeld de nationale boekhoudwetgeving en wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld.