You are here

Zakelijke contacten

Wij verzamelen de volgende gegevens over de vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten:

  • Contactgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer
  • Gegevens met betrekking tot uw beroep, zoals de naam van uw werkgever
  • Opgenomen gesprekken met de klantenservice. Met uw toestemming verzamelen we informatie over uw locatie om u een betere klantenservice te kunnen bieden.
    • We bewaren alle communicatie maximaal twee jaar.
  • Gegevens over acties op het gebied van marketing en klantenservice, toestemmingen en verboden
  • Informatie die nodig is om het witwassen van geld te voorkomen en terrorismefinanciering te bestrijden en economische sancties na te leven, altijd zoals vereist door lokale wetgeving.

Tenzij anders aangegeven, verzamelen en gebruiken we uw gegevens op basis van onze bedrijfsbelangen om onze klantrelatie met uw werkgever te beheren. Na de klantrelatie wordt de informatie opgeslagen als mogelijke prospect voor de toekomst. We herzien onze contactdatabases om deze up-to-date te houden en om te voorkomen dat oude of onnauwkeurige informatie in onze klantcontactdatabase wordt opgeslagen.