You are here

Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt de volgende rechten aan personen.

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken, om informatie te ontvangen over hoe wij ze verwerken en om een kopie van deze gegevens te ontvangen. 

Het recht om ons te vragen om verkeerde informatie over u te corrigeren

We streven ernaar om uw persoonsgegevens up-to-date te houden, maar als u merkt dat we verouderde of anderszins onjuiste gegevens over u verwerken, hebt u altijd het recht om ons te vragen dit te corrigeren. 

Het recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

In bepaalde situaties hebt u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. U kunt dit recht bijvoorbeeld uitoefenen als u denkt dat we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring. Zodra we uw verzoek hebben goedgekeurd, zullen we uw gegevens verwijderen, tenzij we deze moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudverplichtingen. In elk geval worden uw persoonsgegevens automatisch uit de systemen van Neste verwijderd na onze gedefinieerde bewaarperiode

Het recht om de verwerking te beperken

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we niets anders zullen doen met uw persoonsgegevens, maar dat ze opgeslagen blijven in onze IT-systemen. Zodra we uw aanvraag hebben goedgekeurd, zullen we stoppen met het verwerken van de gegevens. 

Het recht op bezwaar

U hebt altijd het recht om u af te melden voor directe marketingcommunicatie door te klikken op de link die u vindt in al onze marketingcommunicatie met u.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren voor onze legitieme zakelijke belangen beschreven in deze privacyverklaring. Na ontvangst van uw verzoek, zullen we het zorgvuldig beoordelen en stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens als onze verwerking inderdaad onredelijk was. 

Het recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om ons te vragen u, of iemand anders, een kopie van de gegevens te sturen die u ons hebt verstrekt in een gangbaar machinaal leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt wanneer we gegevens hebben verzameld op basis van uw toestemming of op basis van een contract dat we met u hebben. Zodra we uw verzoek hebben goedgekeurd, zullen we uw gegevens naar uw aangewezen bestemming overdragen. 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming

We hopen dat u altijd contact met ons opneemt als u vragen hebt over hoe wij persoonsgegevens verwerken. Als u echter van mening bent dat wij bij het verwerken van uw persoonsgegevens niet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. U kunt in het bijzonder contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont of werkt