You are here

Neste MY Renewable Diesel™ - hoogpresterende biobrandstof met lage emissie

Neste ontwikkelde Neste MY Renewable Diesel™, een lage emissie biobrandstof, om klanten te helpen hun CO2-voetafdruk te verlagen.

Neste MY Renewable Diesel, 100% geproduceerd van hernieuwbare grondstoffen, biedt een eenvoudige manier om emissies veroorzaakt door verkeer te verlagen en het aandeel van hernieuwbare energie in de transportsector te verhogen.

Voor wagenparken

Het lage uitstootprofiel van Neste MY Renewable Diesel is een belangrijk voordeel voor toepassingen in wagenparken. Omdat de chemische samenstelling van Neste MY Renewable Diesel vergelijkbaar is met die van fossiele brandstof, gedraagt het zich net zoals gewone diesel. Hierdoor is het mogelijk om voor wagenparken van de een op de andere dag over te schakelen op schonere brandstof, zonder extra investeringen of aanpassingen aan het wagenpark. Overschakelen naar hoogwaardige Neste MY Renewable Diesel kan de exploitant van een wagenpark helpen de service- en onderhoudskosten te verlagen. Dankzij de lagere uitstoot kan een wagenpark op Neste MY Renewable Diesel ook bijdragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Daarom is Neste MY Renewable Diesel een uitstekend alternatief voor stadsbussen bijvoorbeeld.

Voor distributeurs

Neste MY Renewable Diesel is volledig compatibel met de bestaande infrastructuur voor brandstofdistributie en motoren. Het product kan worden gemengd en gedistribueerd binnen de bestaande infrastructuur voor diesel: de hele weg vanaf de raffinaderij naar tankstations en eindgebruikers. Omdat er geen mengbeperkingen zijn, is Neste MY Renewable Diesel een rendabele oplossing waarmee flexibel kan worden voldaan aan mandaten voor biobrandstof.

Voor raffinaderijen

De voordelen van Neste MY Renewable Diesel voor de raffinaderij zijn duidelijk. De uitstekende mengeigenschappen betekent dat zelfs zwaardere diesel met een laag cetaangehalte in een enkele eenvoudige stap flexibel kan worden opgewaardeerd naar de gewenste brandstofkwaliteit die voldoet aan het biomandaat. Omdat Neste MY Renewable Diesel volledig compatibel is met de bestaande brandstofinfrastructuur, zijn er geen investeringen nodig.  De uitstekende prestaties van de brandstof gaan gepaard met vergelijkbare sterke prestaties bij koud weer.

Onze Neste MY Renewable Diesel overtreft andere diesels - zie het verschil tijdens verbranding

Geschikt voor alle dieselmotoren

Neste MY Renewable Diesel voldoet aan de hoogste eisen van autofabrikanten. Het is volledig compatibel met alle moderne dieselmotoren in auto's, bussen, vrachtwagens en stationaire machines. Bovendien is Neste MY Renewable Diesel naadloos compatibel met de bestaande distributie-infrastructuur.

Vanwege de op fossiele brandstof gelijkende chemische samenstelling, is Neste MY Renewable Diesel een optimaal biocomponent voor vermenging met dieselbrandstof. De mengbeperkingen vanwege kwaliteitseisen* zijn niet van toepassing op Neste MY  Renewable Diesel. Het kan veilig tot aan 100% gemengd worden**.

* De Europese norm voor diesel (EN590) beperkt het aandeel van biodiesel tot max. 7%. Veel motorfabrikanten raden zelfs het gebruik van conventionele FAME-achtige biodiesel af uit angst voor mogelijke schade aan de motor.
** De EN590-norm voor diesel beperkt de dichtheid van winterkwaliteiten tot min. 800 kg/m3 en dit kan de vermenging van NEXBTL hernieuwbare diesel beperken. Gebruik van 100% Neste Renewable Diesel is toegestaan onder de ASTM D975 standaard in de VS en de CAN/CGSB 3.517 standaard in Canada.

Indrukwekkende testen met Neste MY Renewable Diesel in bussen, interview met Mr Nils-Olof Nylund, Professor in VTT.