Neste MY Renewable Diesel

Een biobrandstof die beter presteert

1. Voor wagenparken

Overschakelen naar hoogwaardige Neste MY Renewable Diesel™ kan de exploitant van een wagenpark helpen de service- en onderhoudskosten te verlagen. Dankzij de lagere uitstoot kan een wagenpark op Neste MY Renewable Diesel in stedelijke gebieden ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Neste MY Renewable Diesel is bijvoorbeeld een uitstekend alternatief voor stadsbussen.

2. Voor distributeurs

Voor overschakelen naar Neste MY Renewable Diesel bestaan geen technische mengbeperkingen en is geen kostbare ombouw nodig van tanks, pijplijnen, pompen of schepen. Neste MY Renewable Diesel kan betaalbaar worden ingevoegd in de bestaande logistiek en distributie-infrastructuur om de brandstofkwaliteit te verbeteren en om flexibel te voldoen aan biobrandstofmandaten.

3. Voor raffinaderijen

De voordelen van Neste MY Renewable Diesel voor de raffinaderij zijn duidelijk. De uitstekende mengeigenschappen betekent dat zelfs zwaardere diesel met een laag cetaangehalte in een enkele eenvoudige stap flexibel kan worden opgewaardeerd naar de gewenste brandstofkwaliteit die voldoet aan het biomandaat.

Wanneer we NEXBTL een hoogwaardige brandstof noemen, vergelijken we het niet alleen met andere bio-alternatieven. Het overtreft niet alleen conventionele biodiesel maar ook fossiele diesel als het gaat om motorprestaties en milieuvoetafdruk.

Aanbevolen door motorfabrikanten

Neste MY Renewable Diesel voldoet aan de hoogste eisen van autofabrikanten. Het is volledig compatibel met alle moderne dieselmotoren in auto's, bussen, vrachtwagens en stationaire machines.

Het gedrag van een dieselbrandstof, de chemische samenstelling van een fossiele brandstof en de uitstekende prestaties bij lage temperaturen zorgen ervoor dat kwaliteitsgerelateerde mengbeperkingen* niet gelden voor Neste MY Renewable Diesel. Het kan veilig worden gemengd tot 100%** en het mengen van Neste MY Renewable Diesel met fossiele brandstoffen verbetert in feite de kwaliteit van het eindproduct.

Aanzienlijk minder uitstoot

Praktijktesten hebben aangetoond dat het gebruik van 100% Neste MY Renewable Diesel de uitstoot van voertuigen aanzienlijk vermindert*** in vergelijking met conventionele zwavelvrije diesel.

 • fijnstof is 33% lager en het aantal partikels is ook lager
 • stikstofoxides (NOx) zijn 9% lager
 • koolwaterstoffen (HC) zijn 30% lager
 • koolmonoxide (CO) is 24% lager
 • polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) zijn ook verminderd
* De Europese norm voor diesel (EN590) beperkt het aandeel van biodiesel tot max. 7%. Veel motorfabrikanten raden zelfs het gebruik van conventionele FAME-achtige biodiesel af uit angst voor mogelijke schade aan de motor.
** De EN590-norm voor diesel beperkt de dichtheid van winterkwaliteiten tot min. 800 kg/m3 en dit kan de vermenging van Neste Renewable Diesel beperken. De ASTM D976 norm staat het gebruik van 100% Neste Renewable Diesel toe in de Verenigde Staten.
*** Deze gemiddelde emissiereducties zijn gebaseerd op bevindingen gepubliceerd in meer dan 40 wetenschappelijke publicaties over Neste Renewable Diesel hernieuwbare diesel en HVO-brandstoffen met betrekking tot testen

Voordelen van Neste MY Renewable Diesel

 • Echte drop-in biobrandstof - Volledig compatibel met alle bestaande systemen, geen extra investeringen nodig
 • Geen mengbeperkingen - Kan puur worden gebruikt of in elke combinatie met fossiele diesel of conventionele FAME-achtige biodiesel
 • Efficiënte verbranding - Een schonere motor en 40-90% lagere uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met fossiele diesel
 • Geen extra onderhoudskosten - Andere biobrandstoffen kunnen hogere onderhoudskosten voor het voertuig tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld een kortere olieververscyclus. Met Neste MY Renewable Diesel is extra onderhoud echter niet nodig.
 • Uitstekende prestaties bij lage temperaturen - Zelfs beter dan die van fossiele diesel
 • Goede opslageigenschappen - Geen wateraccumulatie of kwaliteitsverlies tijdens opslag
 • Pure koolwaterstof - Chemische samenstelling vergelijkbaar aan die van fossiele brandstoffen
 • 100% hernieuwbaar - Geproduceerd uit plantaardige olie of dierlijk vet, geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO)
 • Vrijwel reukloos - Zwavelvrij, zuurstofvrij en aromatenvrij