Aanzienlijk minder uitstoot

Aanzienlijk minder uitstoot

Met Neste MY Renewable Diesel™ geproduceerd van 100% hernieuwbare grondstoffen kan tot 90% minder uitstoot van broeikasgassen worden bereikt in vergelijking tot fossiele diesel. Bovendien kan het lokale emissieniveaus verlagen die een negatieve impact op de luchtkwaliteit hebben. Dankzij de positieve bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden, is het een uitstekend alternatief voor stadsbussen bijvoorbeeld.

Neste MY Renewable Diesel's positieve effect op uitstoot in de lucht

Wetenschappelijk onderzoek en praktijktesten hebben aangetoond dat het gebruik van 100% Neste MY Renewable Diesel™ de uitstoot van voertuigen aanzienlijk vermindert* in vergelijking met conventionele zwavelvrije diesel.

  • fijnstof is 33% lager en het aantal partikels is ook lager
  • stikstofoxides (NOx) zijn 9% lager
  • koolwaterstoffen (HC) zijn 30% lager
  • koolmonoxide (CO) is 24% lager
  • polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) zijn ook verminde

Deze gemiddelde uitstoot verlagingen zijn gebaseerd op bevindingen gepubliceerd in meer dan 40 wetenschappelijke publicaties over Neste MY Renewable Diesel en HVO brandstoffen gerelateerd aan testen waarbij 100% Neste MY Renewable Diesel werd gebruikt.