Voordelen van Neste MY Renewable Diesel

Voordelen van Neste MY Renewable Diesel™

100% hernieuwbaar en duurzaam

Geproduceerd van afvalvet, restmateriaal en plantaardige oliën, geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO)

Kleinere milieuvoetafdruk

Reduceert uitstoot van broeikasgassen tot wel 90% naast aanzienlijke reductie in uitstoot van uitlaatgassen

Echte drop-in biobrandstof

Volledig compatibel met de bestaande infrastructuur voor distributie, geen extra investeringen nodig

Superieure prestaties bij lage temperaturen

Geschikt voor zeer koude weersomstandigheden. Ongeacht de grondstof garandeert Neste dat haar brandstof de lokale klimaatvereisten zal overtreffen zodat reizen veilig is

Hoge prestaties

Samen met een hoog cetaangehalte van 75-95 biedt de brandstof de zekerheid van efficiënte en schone verbranding. Dit geeft het voertuig extra vermogen in vergelijking tot bijvoorbeeld traditionele biodiesel (FAME).

Lagere operationele kosten

Andere biobrandstoffen kunnen hogere onderhoudskosten voor het voertuig tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld een kortere olieververscyclus. Met Neste MY Renewable Diesel is extra onderhoud echter niet nodig

Geen mengbeperkingen

Kan worden gebruikt als zodanig of in elke combinatie met fossiele diesel 

Goede opslageigenschappen

Kan gedurende langere tijd worden opgeslagen zonder verlies van kwaliteit of waterophoping

Pure koolwaterstof

Chemische samenstelling vergelijkbaar aan die van fossiele brandstoffen

Reukloos

Zwavelvrij, zuurstofvrij, en aromatenvrij