Duurzaamheid - diep verankerd in de dagelijkse activiteiten van Neste

Ons doel is een gezondere planeet creëren voor onze kinderen. Wij willen de klimaat-uitstoot van onze klanten met 20 miljoen ton per jaar verminderen tegen 2030 en koolstof neutraal produceren tegen 2035. We bereiken deze doelen door nieuwe manieren van denken, innovatie en samenwerking. 

LEES VERDER

 

Duurzaamheid bij Neste

De transformatie-reis van Neste heeft ons gebracht van een lokale olieraffinaderij naar een wereldleider op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen.

Milieu

Wij zetten ons in voor de bestrijding van klimaatverandering en de vermindering van de klimaat-uitstoot, door zowel internationale als lokale inspanningen.

Duurzame toeleveringsketen

Het herkennen en selecteren van goede partners is cruciaal voor de duurzaamheid van toeleveringsketens.

Mensen

Ons succes is gebaseerd op onze mensen. Zij vormen de drijvende kracht achter de transformatie van Neste naar een wereldleider op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen.

Samenleving

Wij zijn ervan overtuigd dat ethisch werken gelijk staat aan succesvol werken. Ons doel is ethisch en integer te werken, en in overeenstemming met de wet. Altijd en overal.

Prestaties

Neste publiceert elk jaar haar duurzaamheidsverslag. Lees de laatste informatie over onze duurzaamheidsprestaties in het verslag.