NEXBTL-technologie

Neste is 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en vliegtuigbrandstof. Dit is mogelijk dankzij onze eigen NEXBTL-technologie - een uniek platform dat ons in staat stelt een grote verscheidenheid aan hernieuwbare vetten en oliën om te zetten in hoogwaardige hernieuwbare producten, zoals brandstoffen en grondstoffen voor de productie van polymeren en chemicaliën.

Onze kennis op het gebied van het raffineren van moeilijke grondstoffen heeft een lange geschiedenis. In de loop der jaren hebben onze ingenieurs manieren moeten vinden om uitdagende, lage kwaliteit ruwe olie om te zetten in transportbrandstoffen. Deze kennis vormde de basis voor de ontwikkeling van ons unieke raffinaderijplatform dat een grote verscheidenheid aan vetten en oliën uit hernieuwbare bronnen kan verwerken.

Als voorbeeld: in tegenstelling tot conventionele biodiesel blijft de kwaliteit van Neste MY Renewable Diesel™ uitstekend, zelfs wanneer we het produceren uit lagere kwaliteit afval en reststoffen.

Hernieuwbare producten op basis van NEXBTL

Neste MY Renewable Diesel™ kan worden gebruikt als een 'drop-in' oplossing om fossiele diesel te vervangen, aangezien hun chemische samenstellingen vergelijkbaar zijn. De brandstof kan in elk verhouding worden gemengd met fossiele diesel, of worden gebruikt als een puur product met een concentratie van 100%.

Vanwege de chemische consistentie kan het ook fossiele grondstoffen vervangen in andere toepassingen, zoals in turbines, generatoren, schepen, jachten en werkende machines, en het kan ook worden gebruikt in mijnen en op bouwplaatsen.

De NEXBTL-technologie kan ook worden gebruikt om hernieuwbare vliegtuigbrandstof of Sustainable Aviation Fuel (SAF) zoals de industrie het noemt, te produceren.

Met de NEXBTL-technologie kunnen we ook hernieuwbare grondstoffen produceren, zoals Neste RE™, bijvoorbeeld voor de productie van hernieuwbare kunststoffen of chemicaliën, evenals Neste Renewable Isoalkane, een hernieuwbare oplosmiddel bijvoorbeeld voor verf.

Het NEXBTL-proces

Het omzetten van diverse hernieuwbare bronnen in zuivere koolwaterstoffen vereist verschillende processen. De heterogene grondstof moet een homogeen product worden, en de energiedichtheid van het product moet overeenkomen met die van zijn fossiele tegenhangers.

1. Grondstoffen: Het wereldwijde sourcen van hernieuwbare grondstoffen vormt de basis voor alle hernieuwbare producten van Neste. Een betrouwbaar netwerk van grondstofbronnen en een geoptimaliseerde logistieke keten naar de dichtstbijzijnde raffinaderij voor hernieuwbare producten zijn essentieel om commercieel levensvatbare producten te maken.

2. Voorbehandeling: Hernieuwbare grondstoffen bevatten verschillende onzuiverheden, sommige behoorlijk uitdagend, die moeten worden verwijderd voordat verdere raffinage kan plaatsvinden.

3. NEXBTL: In vergelijking met fossiele grondstoffen bevatten biogene vetten en oliën ook zuurstof, wat ook een ongewenst element is bijvoorbeeld in brandstoffen. In een katalytisch proces genaamd hydrodeoxygenatie worden zuurstofatomen verwijderd met waterstofatomen. Dit creëert een zuivere koolwaterstof met een hoge energiedichtheid.

4. Vervolgens worden de koolwaterstoffen geïsomereerd om de eigenschappen van de eindproducten diesel, benzine, vliegtuigbrandstof of hernieuwbare grondstof voor de productie van polymeren en chemicaliën af te stemmen. In het proces wordt de koolwaterstofstructuur vertakt om de gewenste eigenschappen te creëren.