Referenties

"Staatsbosbeheer wil aanjager zijn voor andere organisaties"

Jaco Harmsma
Landelijk Coördinator Wagenpark en Mechanisatie bij Staatsbosbeheer

 

Beheerder
groene erfgoed
Nederland

 

273.000 hectare
natuur

 

Ambities
conform Nederlands Klimaatakkoord

“Al vanaf 2015 gebruiken we Neste MY voor onze tractoren, vaartuigen en terreinauto’s”

Vanuit 65 vestigingen met 1.260 medewerkers en zo’n 7.400 vrijwilligers beheert Staatsbosbeheer het groene erfgoed van Nederland; 273.000 hectare natuur die duurzaam beschermd wordt. Al vanaf 2015 kiest Staatsbosbeheer voor Neste MY Renewable Diesel™ en geeft het daarmee vorm aan haar duurzaamheidsbeleid. Tegelijk wil de organisatie een aanjager zijn voor andere – milieubewuste - organisaties. Aan het woord Landelijk Coördinator Wagenpark en Mechanisatie Jaco Harmsma.

Staatsbosbeheer

Overwegingen Staatsbosbeheer

  1. Duurzame uitstraling: Een voorbeeld voor andere organisaties
  2. Forse besparing CO2e-uitstoot: Voor tractoren, vaartuigen en werktuigen
  3. Reukloos product: Belangrijk bij werken in de natuur

"Neste MY is de beste transitiebrandstof naar een emissievrije bedrijfsvoering."

Jaco Harmsma, Landelijk Coördinator Wagenpark en Mechanisatie Staatsbosbeheer

Carl F

Oplossing

Hoe ziet het wagenpark van Staatsbosbeheer eruit?

"In totaal hebben we 640 bedrijfsauto’s, 185 tractoren met landbouw- en bosbouwwerktuigen, 120 zelfrijdende voertuigen en ook nog eens 120 vaartuigen."

Wat zijn jullie duurzaamheidsdoelstellingen en welke rol speelt Neste MY hierin?

“De duurzame doelstellingen van Staatsbosbeheer zijn geformuleerd uit het Klimaatakkoord dat de overheid heeft opgesteld. In lijn hiermee hebben we in 2020 alle tractoren en werktuigen die in natuurterreinen werken voorzien van biologisch afbreekbare smeermiddelen en passen we Neste MY diesel toe. Vanaf 2015 gebruiken we HVO100 ofwel Neste MY voor onze tractoren, vaartuigen en terreinauto’s. In 2020 zijn alle eigen dieseltanks voorzien van Neste MY en gebruiken we zo’n 300.000 liter per jaar. Future Fuels is onze distributiepartner en levert de brandstof op alle locaties in Nederland.”

Waarom de keuze op Neste MY?

"Het is een fossielvrij product gemaakt uit herwinbare grondstoffen. Het genereert een hoge mate van CO2-reductie, geeft een lagere emissie en bevat bovendien een gedegen certificering. Dus het is ook betrouwbaar hoe het gemaakt is, dat is voor ons erg belangrijk. Én het is in mijn ogen de beste transitiebrandstof naar een emissievrije bedrijfsvoering."

Wat zijn merkbare voordelen?

“De voordelen van Neste MY zijn dat we nu minder uitlaatgassen hebben, minder rook, dat het een reukloos product is, het geeft een forse CO2-besparing en het heeft een duurzame uitstraling naar de mensen waarmee wij samenwerken, naar boeren en organisaties.”

Verwacht u dat meer organisaties zullen volgen?

“Ik hoop het van harte. Staatsbosbeheer wil graag een aanjager zijn, een motivator voor andere organisaties, maar ook voor de landbouwbedrijven om ons heen, de parters waar we mee samenwerken.”

 

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column