You are here

Staatsbosbeheer wil aanjager zijn voor andere organisaties

Al vanaf 2015 kiest Staatsbosbeheer voor fossielvrije diesel. Hiermee geeft de beheerder van het groene erfgoed van Nederland vorm aan haar duurzaamheidsbeleid. Ook wil de organisatie een aanjager zijn voor andere milieubewuste organisaties. Waarom de keuze voor Neste MY Renewable Diesel? ‘Het is een fossielvrij product, gemaakt uit herwinbare grondstoffen. En het is betrouwbaar, met een gedegen certificering. Dat is voor ons erg belangrijk,’ aldus Jaco Harmsma, Landelijk Coördinator Wagenpark en Mechanisatie bij Staatsbosbeheer. Lees hieronder het interview en bekijk ook de video.

Zijaanzicht van werken in het bos en een auto van Staatsbosbeheer die geparkeerd staat in het bos

Wat doet Staatsbosbeheer?

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 hectare natuur die we gezamenlijk duurzaam beschermen. We hebben 65 vestigingen in Nederland, daar werken 1.260 medewerkers en ruim 7.400 vrijwilligers. In totaal hebben we 640 bedrijfsauto’s in ons wagenpark, we hebben 185 tractoren met landbouw- en bosbouwwerktuigen, 120 zelfrijdende voertuigen en ook nog eens 120 vaartuigen.

Wat zijn jullie duurzaamheidsdoelstellingen?

De duurzame doelstellingen van Staatsbosbeheer zijn geformuleerd uit het Klimaatakkoord dat de overheid heeft opgesteld. In 2020 hebben we bijvoorbeeld alle tractoren en werktuigen die in natuurterreinen werken voorzien van biologisch afbreekbare smeermiddelen en passen we Neste MY diesel toe.

Wanneer bent u met fossielvrije diesel gaan werken?

Vanaf 2015 gebruiken we HVO100 ofwel Neste MY voor onze tractoren, vaartuigen en terreinauto’s. In 2020 zijn alle eigen dieseltanks voorzien van Neste MY en gebruiken we circa 300.000 liter per jaar. Future Fuels is onze distributiepartner en levert de brandstof op alle locaties in Nederland.

Waarom de keuze op Neste MY?

Het is een fossielvrij product gemaakt uit herwinbare grondstoffen. Het heeft een hoge mate van CO2-reductie, het geeft een lagere emissie en een gedegen certificering. Dus het is ook betrouwbaar hoe het gemaakt is én het is de beste transitiebrandstof naar een emissievrije bedrijfsvoering.

Wat zijn de merkbare voordelen?

De voordelen van Neste MY zijn dat we minder uitlaatgassen hebben, minder rook, dat het een reukloos product is, fossielvrij, het geeft een forse CO2-besparing en het heeft een duurzame uitstraling naar de mensen waarmee wij samenwerken, naar boeren en organisaties.

Verwacht u dat meer organisaties zullen volgen?

Staatsbosbeheer wil graag een aanjager zijn, een motivator voor andere organisaties, maar ook voor de landbouwbedrijven om ons heen, waar we mee samenwerken.

 Logo Staatsbosbeheer en foto van Jaco Harmsma

 

 

 “In 2020 zijn alle eigen dieseltanks voorzien van Neste MY. We gebruiken circa 300.000 liter per jaar.” 

– Jaco Harmsma, Landelijk Coördinator Wagenpark en Mechanisatie Staatsbosbeheer

Kies vandaag al voor fossielvrije diesel!

Lees hoe eenvoudig u overstapt op Neste MY Renewable Diesel

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Whitepaper-omslag van rijdende witte bedrijfswagen

Leer meer over Neste MY