Wij helpen onze klanten om hun bedrijf te verduurzamen

Neste creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector. Neste is 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen.

Lees meer over Neste

Neste MY Renewable Diesel™ (HVO100)

Neste MY Renewable Diesel vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot 90% in vergelijking met fossiele diesel. De brandstof is een bestaande oplossing die de impact van het wegtransport op het klimaat vermindert.

Neste MY Sustainable Aviation Fuel™

Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot 80% in vergelijking met fossiele brandstoffen. De brandstof biedt een onmiddellijke oplossing voor het verminderen van de directe CO2-uitstoot door de luchtvaart.

Hernieuwbare en gerecyclede kunststoffen

Neste RE ™ is een grondstof voor kunststoffen en chemicaliën, die volledig is gemaakt van hernieuwbare en gerecyclede materialen.

Onze activiteiten

Neste houdt zich bezig met het tegengaan van klimaatverandering en het bevorderen van de circulaire economie. We helpen detransportsector en steden, klanten in de luchtvaart en depolymeren- en chemische industrie, bij de verduurzaming van hun activiteiten.

Strategie

Neste's strategie heet ''Faster, Bolder and Together”; sneller, gedurfder en samen. Het weerspiegelt het inzicht dat er geen tijd te verliezen valt bij het bestrijden van klimaatverandering of het aanpakken van de uitdaging van plastic afval.

Doel, visie en waarden

Alles wat we bij Neste doen dient één doel: het creëren van een gezondere planeet voor onze kinderen. In de afgelopen tien jaar heeft Neste's transformatie-reis het bedrijf gebracht van een lokale olieraffinaderij naar een wereldwijde leider in hernieuwbare en circulaire oplossingen.

Neste Rotterdam

Neste’s raffinaderij in Rotterdam is de grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa. Hier produceren wij Neste MY Renewable Diesel™ uit hernieuwbare grondstoffen, zoals afval en reststoffen.

Bereken uw CO2-reductie

Neste MY Renewable Diesel heeft tot 90% minder CO2-uitstoot en 33% minder fijnstof dan fossiele diesel. Dat helpt direct tegen het broeikaseffect.

Bereken uw winst voor het milieu met de CO2-calculator. U ziet direct het resultaat.

Start de calculator

Nieuws en artikelen

Start your Journey to Zero!

Subscribe and get inspiration and insight for your Journey to Zero.