Referenties

"Op dit moment is HVO100 de meest duurzame optie die voor ons type vervoer beschikbaar is en waarmee we nu CO2-reductie kunnen realiseren."

Marijke Jacobs-Heefer
Associate Director Country Logistics bij Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)

 

Meer dan 29 landen
verkoop en distributie

 

Ambitie:
in 2040
‘net-zero’ activiteiten

 

Meer dan 50.000 distributieritten
in Nederland op Neste MY per jaar

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP): “Tegen 2040 moet Coca-Cola Europacific Partners ‘net-zero’ activiteiten hebben behaald.”

Coca-Cola verkoopt in Nederland ongeveer 7 miljoen drankjes per dag, waaronder Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea en Chaudfontaine. Om te zorgen dat deze drankjes in de handen van consumenten komen, is er veel transport nodig vanuit de lokale fabriek in Dongen (Noord-Brabant) naar retailers en groothandels. Het bedrijf heeft al grote vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid, onder meer door ambitieuze doelstellingen vast te stellen voor verpakkingsafval en het gebruik van gerecyclede materialen. De logistiek is een belangrijk aspect van de activiteiten. Met meer dan 50.000 distributieritten per jaar1 biedt duurzamer en efficiënter transport nog meer mogelijkheden om de voetafdruk van de onderneming te verbeteren. Aan het woord Marijke Jacobs-Heefer, Associate Director Country Logistics bij Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).

coca cola europacific partners logo

 

Overwegingen Coca-Cola Europacific Partners

  1. Het verlagen van de absolute broeikasgasemissies in de waardeketen met 30% tegen 2030 (ten opzichte van 2019)
  2. ​Investeren in toepassingen voor hernieuwbare energie
  3. Het behalen van ‘net-zero’ activiteiten tegen 2040

Met de volledige transitie naar HVO100 voor het transport van ál onze dranken bouwen we voort op eerdere stappen. En zetten we opnieuw een grote stap voorwaarts

Marijke Jacobs-Heefer, Associate Director Country Logistics bij Coca-Cola Europacific Partners Netherlands

Oplossing

Coca-Cola Europacific Partners zal niet later dan in 2040 in West-Europa volledig klimaatneutraal2 zijn. De ambitie is dat de fabriek in Nederland, in Dongen, in 2023 zelfs al CO2-neutraal is, bijvoorbeeld door de inzet van warmtepompen, lokale groene energie en elektrische heftrucks. Ook worden alle flessen sinds 2021 gemaakt van 100% gerecycled plastic, dat een 42% CO2-reductie ten opzichte van nieuw plastic oplevert.

Wat zijn de focuspunten voor duurzaamheid?

“In 2040 willen we een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Daartoe zamelen we al onze verpakkingen in, zodat er niets als zwerfafval eindigt of in de oceanen terechtkomt. Met water gaan we vol zorg om, niet alleen in ons bedrijf, maar ook in onze waardeketen. En met betrekking tot de leveringsketen kopen we onze belangrijkste ingrediënten en grondstoffen duurzaam in.”

Waarom heeft CCEP gekozen voor Neste MY Renewable Diesel?

“Neste MY is een HVO100 product. Op dit moment is HVO100 de meest duurzame optie die beschikbaar is voor ons type transport en waarmee we nu CO2-reducties kunnen realiseren. Maar hier stopt het niet natuurlijk. We blijven kijken welke duurzame mogelijkheden nog meer beschikbaar zullen komen.”

Hoe verliep de overstap naar Neste MY?

“De overstap was ideaal, omdat de brandstof volledig compatibel is met bestaande fossiele diesel en de brandstofinfrastructuur, waardoor er geen aanpassing van de voertuigmotoren nodig was en is. De overstap was ook juist mogelijk door de goede samenwerking in de keten met de transportbedrijven die voor Coca-Cola Europacific Partners rijden, zoals Van Rijen, Zandbergen, Snel Logistic Solutions en T-Trex.”

Welke resultaten verwachten jullie te behalen met Neste MY?

“Op veel trajecten rijden wij bijvoorbeeld al met EcoCombi-vrachtwagens. Dit zijn extra lange vrachtwagens die meer producten tegelijk kunnen vervoeren en dat scheelt een groot aantal ritten per jaar. Ook zijn we bij sommige vrachtwagens in het verleden al op 30% biobrandstof overgestapt. Door de EcoCombi vrachtwagens voor het overgrote deel op Neste MY Renewable Diesel te laten rijden, gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen, kan CCEP de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) voor de betreffende vrachtwagenroutes tot wel 90%* verminderen terwijl ook de verbranding schoner is.”

Welke mogelijkheden zien jullie nog meer voor verduurzaming in de toekomst?

“Ongeveer 85% van de koolstofvoetafdruk van Coca-Cola bestaat uit de toeleveringsketen. Het vinden van mogelijkheden om de emissies te verminderen via zowel upstream- als downstream-toeleveringspartners is daarom van cruciaal belang.”

 

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU). 

1 https://www.cocacolanederland.nl/leer-ons-kennen/nieuws-en-pers/coca-col...
2 https://www.cocacolanederland.nl/duurzaamheid/water-klimaat-en-leverings...

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column