Wat zijn hernieuwbare brandstoffen?

Hernieuwbare brandstoffen worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. In veel gevallen worden hernieuwbare brandstoffen gemaakt uit een combinatie van verschillende bronnen. Zoals een combinatie van hernieuwbare en plantaardige oliën met afval- en reststoffen.

Het belangrijkste verschil tussen hernieuwbare brandstoffen en fossiele brandstoffen is hun afkomst. Fossiele brandstoffen worden gemaakt van niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen en de koolstof uit deze brandstoffen komt vrij in de atmosfeer. Hernieuwbare brandstoffen worden gemaakt van eerder gebruikte materialen (afval- en reststoffen) of van olie die wordt gewonnen uit planten die via fotosynthese opnieuw CO2 uit de lucht kunnen opnemen.

Waar zijn de hernieuwbare brandstoffen van Neste van gemaakt?

Wij gebruiken verschillende duurzaam geproduceerde en wereldwijd ingekochte grondstoffen in onze raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore. Wij richten ons al meer dan een decennium op afval- en reststoffen als grondstoffen. En in 2021 is het aandeel gestegen tot 92 procent van ons wereldwijde gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Tegenwoordig gebruiken we:

  • Afgewerkt frituurvet, bijvoorbeeld ingezameld bij restaurants.
  • Dierlijk vet uit afval van de voedingsindustrie dat ongeschikt is voor menselijke consumptie.
  • Afval- en reststoffen van de verwerking van plantaardige olie, zoals gebruikte bleekaarde-olie, vetzuurdistillaten en resterende olie afkomstig van effluentslib.
  • Visvet uit afval van de visverwerkingsindustrie dat niet als voedsel kan worden gebruikt.
  • Duurzaam ingekochte plantaardige oliën.
  • Technische maïsolie, wat een restproduct is van de productie van ethanol.

De grondstoffen die wij voor het raffineren gebruiken, kunnen in de loop van de tijd, van markt tot markt en van product tot product verschillen. Dat is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid, de prijs, de markt en klantspecifieke eisen en voorkeuren. Onze uitgebreide grondstoffenportfolio biedt ons de nodige flexibiliteit om aan deze eisen te voldoen en stelt ons in staat hernieuwbare producten van een constant hoge kwaliteit te produceren.

Hebben we genoeg hernieuwbare brandstoffen om echt een verschil te maken?

Wij blijven eraan werken om de beschikbaarheid van afval- en reststoffen van lagere kwaliteit te vergroten. En tegelijkertijd ontwikkelen we technologieën om onze portfolio te diversifiëren met geheel nieuwe soorten grondstoffen. Wij zijn van plan om nieuwe duurzame grondstoffen te introduceren, zoals:

  • Afval- en reststoffen van land- en bosbouw.
  • Geschikte hernieuwbare materialen uit vast huishoudelijk afval.
  • Door gebruik te maken van deze nieuwe grondstoffen zou de wereldwijde productie van hernieuwbare brandstoffen tegen 2040 meer kunnen zijn dan het olie-equivalent van 1.000 megaton. Dit is voldoende om alle fossiele brandstoffen te vervangen die in de lucht- en zeevaart worden gebruikt, net als een aanzienlijk deel van het wegvervoer.

In de toekomst willen wij naast afval- en reststoffen nog andere soorten grondstoffen gaan gebruiken. We onderzoeken hoe we het energiepotentieel van CO2-absorberende algen kunnen gebruiken, nieuwe plantaardige oliën kunnen ontwikkelen op basis van geavanceerde landbouwconcepten en zelfs hoe we CO2 zelf als grondstof kunnen gebruiken.