Referenties

"HEBO Maritiemservice streeft naar maximale CO2-reductie"

Wiebbe Anne Bonsink
CTO HEBO Maritiemservice

 

115
man specialistisch personeel

 

Vloot en equipment
deels op Neste MY

 

Ruim 40 ton
CO2e-besparing in 2021

“HEBO werkt vaak midden in de natuur; voor ons een extra drijfveer om bij te dragen aan een schoner milieu.”

Met een vloot van 60 zelfvarende eenheden en 30 pontons is HEBO Maritiemservice gespecialiseerd in emergency response. Denk hierbij aan het bestrijden van oliemorsingen of het bergen van schepen, speciaal transport over het water en heavy lifting met drijvende kranen. Ook wordt het bedrijf ingezet bij weg- en waterbouwprojecten en is het actief bij renewable energieprojecten, zoals het installeren van windmolens, getijde generators of waterkrachtcentrales. Een groot deel van de vloot en het equipment draait op diesel. Met de keuze voor Neste MY Renewable DieselTM geeft HEBO Maritiemservice invulling aan de duurzaamheids­doelstellingen. Bij deze keuze speelt mee dat het internationaal opererende bedrijf vaak op het water werkt, midden in de natuur. Aan het woord HEBO-collega’s Wiebbe Anne Bonsink (CTO) en Niels de Jonge (SHEQ HR).

HEBO Maritiemservice

Overwegingen HEBO Maritiemservice

  1. Hoge ambities op gebied van duurzaamheid: Divers pakket van maatregelen, waaronder Neste MY
  2. CO2-Prestatieladder: Sinds 2017 op niveau 3 gecertificeerd
  3. Schoner verbruik, zelfde power: Sterke CO2e-reductie, minder roetvorming en genoeg power in de motoren

HEBO Maritiemservice wil stappen maken op de CO2-Prestatieladder. De keuze voor Neste MY helpt hierbij!

Niels de Jonge, SHEQ HR, HEBO Maritiemservice

Carl F

Oplossing

Wat kunt u vertellen over de duurzaamheidsdoelstellingen van HEBO Maritiemservice?

Niels de Jonge: “HEBO is sinds 2017 op de CO2-Prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. Onze doelstelling is 8% CO2-reductie ten opzichte van ons basisjaar 2016. Daarnaast hebben we als organisatie te maken met de internationale afspraken gemaakt op de VN Klimaattop en die binnen de EU. En het feit dat Nederland als onderdeel van de EU nationaal een doelstelling heeft van 49% uitstoot in 2030. Als organisatie moeten wij dus ook extra stappen zetten om te kunnen voldoen aan deze internationale en nationale doelstellingen.”

Wat onderneemt HEBO om deze doelen te bereiken?

Niels de Jonge: “Om onze eigen reductiedoelstellingen te halen heeft HEBO in de afgelopen jaren al een aantal maatregelen genomen:

  • • Een groot gedeelte van onze energie halen we uit de 700 plus zonnepanelen die wij op onze bedrijfshallen hebben liggen in Zwartsluis en Rotterdam
  • • Het wagenpark op managementniveau is in de afgelopen jaren voor het grootste gedeelte geëlektrificeerd, en zal in de komende periode volledig elektrisch worden
  • • HEBO koopt gecertificeerde duurzame energie in
  • • Bedrijfslocaties worden waar mogelijk voorzien van LED-verlichting

Deze maatregelen zijn mooi en dragen zeker bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Maar onze grootste uitdaging ligt op het gebied van de vloot. Deze stoot binnen HEBO veruit de meeste CO2 uit. Door geleidelijk de overstap te maken naar duurzame, hernieuwbare brandstoffen zijn we in staat om onze eigen reductiedoelstelling te halen en bij te dragen aan het halen van de nationale en internationale doelstellingen op dit gebied.”

Wanneer zijn jullie HVO gaan overwegen?

Wiebbe Anne Bonsink: “We overwogen al een tijd om de overstap te maken naar HVO. Dit kreeg vorm toen we in gesprek gingen met EG Group, een van de distributeurs van Neste MY Renewable Diesel. Neste MY is voor ons een goede oplossing, omdat we met onze bestaande vloot aangewezen zijn op diesel. Wij willen verduurzamen in de breedste zin van het woord. Wij geloven in het totaalplaatje en denken dat alle duurzame alternatieven op hun beurt voor de beoogde reductie kunnen zorgen. Vandaar dat we ook met verschillende alternatieven werken. Neste MY Renewable Diesel past goed in dat rijtje.”

Waarom heeft u voor Neste MY Renewable Diesel gekozen?

Wiebbe Anne Bonsink: "HEBO Maritiem heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Vanuit persoonlijke betrokkenheid bij mens en milieu hebben we voor Neste MY gekozen omdat dit verschillende voordelen biedt. We streven naar maximale reductie en dan is deze HVO100-brandstof met tot wel 90% minder CO2e-uitstoot een doorslaggevende factor. Maar het is voor ons ook heel fijn dat we deze meer duurzame brandstof zonder enige technische aanpassingen in motoren en onze bestaande vloot kunnen tanken." 

Hoe verliep de overstap?

Wiebbe Anne Bonsink: "We zijn van de ene dag op de andere overgestapt. Op dit moment tanken we bij HEBO via een aantal eigen tanks die worden bevoorraad via distributeur EG Group. Met eigen tanks is het makkelijker om niet alleen onze auto’s en busjes op HVO100 te laten lopen, maar ook ons grotere equipment, zoals heftrucks, kranen, generatoren en pompen."

HEBO Maritiemservice

Wat zijn concreet de voordelen van Neste MY? 

Niels de Jonge: “De CO2e-uitstootvermindering is de voornaamste reden dat we zijn overgestapt op Neste MY Renewable Diesel. We willen graag stappen maken op de CO2-Prestatieladder, en dit helpt ons hierbij. Als HEBO werken we bovendien vaak midden in de natuur, vooral op het water; voor ons een extra drijfveer om een steentje bij te dragen aan een schoner milieu. Daarnaast is het fijn dat het een geur- en kleurloos product is, en dat we ook nog steeds de motorkracht en de efficiëntie behouden die we gewend zijn van reguliere, fossiele diesel. Die power hebben we gewoon nodig in ons werk. Ook merken we een schonere verbranding van de motoren; we constateren minder tot geen roetuitstoot.”

Hoe ziet u duurzaamheid in de toekomst?

Niels de Jonge: “In algemene zin verwacht ik dat de verduurzaming van de maatschappij de komende jaren enorm zal versnellen. Bij deze verdere verduurzaming zal het gebruik van een hernieuwbare brandstof als Neste MY een grote rol gaan spelen.”

 

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column