You are here

De duurzame keuzes van Koopman Logistics Group

Koopman Logistics Group is specialist in cargo en automotive logistics; de opslag, het transport en het afleverklaar maken van voertuigen. Het bijna 100-jarige familiebedrijf heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Concreet betekent dit voor Koopman een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. Klaas Buist, Transport & Site Manager Autotransport Nijkerk en Wouter Renkema, Manager Wagenpark en Werkplaatsen lichten dit nader toe. 

Chauffeur Autotransport Koopman voor vrachtauto

We willen de CO2-uitstoot echt drastisch verlagen. Met name door te kiezen voor HVO voor onze dieselvoertuigen, maar ook door elektrisch te rijden indien rendabel. Concreet willen we jaarlijks een reductie van minimaal 2% CO2-uitstoot bewerkstelligen. Ook starten we initiatieven met leveranciers op om in samenwerking de CO2-voetafdruk te verlagen. Daarnaast gebruiken we de milieubarometer van Stimular om onze koolstofvoetafdruk te bepalen en nemen we maatregelen om gebouwen en werkplaatsen beter te isoleren en van zonnepanelen te voorzien.

In ons Sustainability Report kijken we vooruit, maar ook terug. Zo hebben we in 2019 en 2020 een reductie van in totaal 3.5 duizend ton gerealiseerd door het gebruik van Neste MY Renewable DieselTM.

Wanneer kwam fossielvrije diesel in beeld en waarom is hiervoor gekozen? 

Rond 2017 maakten we kennis met fossielvrije diesel en bleek dat een serieuze optie. Wat ons aansprak is dat we direct konden overstappen - er was geen investering in ons materieel nodig om fossielvrije diesel te kunnen tanken. Daarnaast levert het een forse CO2-reductie op. Na een aanbestedingstraject hebben we op basis van leveringsbetrouwbaarheid en prijs voor Neste MY gekozen.

Vormden elektriciteit of biodiesel een serieus alternatief? 

Voor ons waren er geen passende alternatieven. Elektrische vrachtauto’s zijn niet rendabel vanwege de hoge aanschafprijs en bovendien (nog) niet praktisch inzetbaar. Alternatieven zoals biodiesel vonden we niet duurzaam en betrouwbaar genoeg. Hierbij lopen we kans op vervuiling van de motoren, met consequenties voor de levensduur en extra onderhoud.

Hoe verliep de overstap zelf? En waar tanken jullie Neste MY?

De overstap verliep probleemloos. We hebben gekozen voor een eigen tanklocatie op onze vestiging in Nijkerk. Zo hebben we niet te maken met ‘omrijkilometers’ en wachttijden. Daarnaast kunnen we het inkoopproces beter beheren wanneer we in batches kunnen inkopen. Onze distributeur is Future Fuels. Tenslotte hebben we voor een eigen tankstation gekozen om duidelijk commitment te tonen naar onze opdrachtgevers.

 

“Wat ons aansprak is dat we direct konden overstappen - er was geen investering in ons wagenpark nodig om fossielvrije diesel te kunnen tanken.” - Klaas Buist, Transport & Site Manager Autotransport Nijkerk, Koopman

 

Wat zijn voor Koopman concreet de voordelen van Neste MY?

Allereerst zorgt het gebruik van Neste MY ervoor dat we een grote en directe invloed op de CO2-uitstoot kunnen hebben. Daarbij is het een drop-in fuel; je kunt van het ene op het andere moment overstappen. Voor een keuze voor Neste MY hoef je je bestaande wagenpark en infrastructuur dus niet aan te passen, en ook voor je onderhoud heeft het geen consequenties.

Hoe ervaren de Koopman-chauffeurs de overstap? 

Aanvankelijk waren de chauffeurs wat sceptisch, omdat zij niet wisten wat deze voor ons nieuwe brandstof zou betekenen voor de motor en het verbruik. Na verloop van tijd bleek dat er geen meetbare verandering optrad, en zijn de chauffeurs blij met het ‘thuis’ op eigen locatie tanken. Zij merken dus geen verschil met rijden op reguliere diesel, maar missen wel de airmiles!

Chauffeur van Koopman voor tankwagen Neste MY Renewable Diesel

Merken jullie in de operatie technisch/motorisch verschil met Neste MY? 

We merken geen meetbare verschillen, ook niet ten aanzien van onderhoud en reparatie. Daarbij is het van belang dat onze truckleveranciers het gebruik van HVO100 hebben goedgekeurd; mocht het aan de orde zijn dan hebben we geen discussie over de garantie.

Hoe reageren opdrachtgevers op jullie keuze? 

Partijen die bekend zijn met Neste MY zijn erg enthousiast. De bereidheid om daadwerkelijk meer te betalen voor het transport is nog niet heel groot – dat blijft lastig met een vaste transportprijs. Het is daarbij ook zaak om steeds duidelijk over te brengen waar Neste MY voor staat, en wat het is. Kent men Neste MY nog niet dan kan men soms wat afhoudend zijn. Dit heeft soms te maken met eerdere negatieve ervaringen met biodiesel, terwijl Neste MY natuurlijk wezenlijk anders is. Het concept van HVO vraagt wel om uitleg, daarom vertellen we mensen graag over productiewijze en herkomst. Daarbij is Neste MY flexibel inzetbaar omdat het eenvoudig bij bestaande dieselmotoren kan worden bijgetankt. Per project of opdrachtgever kan er zo voor worden gekozen om Neste MY te gebruiken.

Wat verwacht Koopman van de toekomst als het gaat over duurzame brandstoffen?

Wij zien HVO als een transitiebrandstof. Voor de komende tien jaar hebben we in ons wagenpark nog veel verbrandingsmotoren. De toekomst is echter ongewis en afhankelijk van allerlei factoren. Het lijkt erop dat we ook gebruik zullen maken van een elektrische aandrijflijn, al dan niet aangevuld met een brandstofcel als range extender.

 

“Voor ons waren er geen passende alternatieven.” - Wouter Renkema, Manager Wagenpark en Werkplaatsen, Koopman

 

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

freight whitepaper preview image 1