You are here

Whitepaper Transport

Fossielvrij in een handomdraai

In de transportsector is een duurzame keuze een afgewogen keuze. Wat levert het op, wat zijn de alternatieven en hoe stapt u zo eenvoudig en efficiënt mogelijk over op een duurzame brandstof? In de whitepaper leest u precies hoe uw weg naar duurzaamheid eruitziet met Neste MY Renewable Diesel.

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Meer weten?

Neem contact op

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC).

**Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.