You are here

Wat is het verschil tussen Neste MY Renewable Diesel™(HVO100) en biodiesel?

Neste MY Renewable Diesel™ is een kwalitatief hoogwaardige diesel gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De chemische samenstelling van hernieuwbare diesel is vergelijkbaar met die van fossiele diesel en kan daarom direct worden bijgetankt, zonder verdere aanpassingen aan voertuigen en motoren. Biodiesel daarentegen is bekend als FAME*: vetzuurmethylester. De samenstelling van biodiesel verschilt van fossiele diesel en is niet direct bij te tanken.

Wat betekent ‘hernieuwbare diesel’?

Hernieuwbare diesel, ook wel HVO genoemd (met waterstof behandelde plantaardige olie), is een pure koolwaterstofdiesel met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. Hierdoor kan de brandstof worden gebruikt als een drop-in-vervanging voor fossiele diesel. De twee grote verschillen met fossiele diesel zijn: hernieuwbare diesel bevat niet de meest schadelijke componenten van fossiele diesel (zoals aromaten) en is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen in plaats van ruwe olie. Fossiele en hernieuwbare diesel hebben wel een vergelijkbare chemische samenstelling, dit in tegenstelling tot andere biobrandstoffen, zoals biodiesel.

 

Hogere zuiverheid, lagere emissies

 

Een schonere brandstof die gemakkelijk is op te slaan

Kan hernieuwbare diesel ook bij lage temperaturen worden gebruikt?

Het troebelingspunt van Neste MY Renewable Diesel, het punt waarop een lage temperatuur de brandstof begint te beïnvloeden, is -22oC. In tegenstelling tot biodiesel is Neste MY geschikt voor koude, zelfs arctische omstandigheden. Het troebelingspunt van biodiesel is zeer variabel en sterk afhankelijk van de gebruikte grondstoffen.

Truck on highway

 

Hoe beïnvloedt het productieproces de eigenschappen van de brandstof?

Neste MY Renewable Diesel is een met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO). Tijdens het productieproces worden onzuiverheden verwijderd en zuurstofmoleculen vervangen door waterstof. Met dit proces is het mogelijk om uit verschillende grondstoffen een zuiver brandende brandstof te produceren met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. De kwaliteit van het eindproduct is altijd hetzelfde, ongeacht de gebruikte grondstoffen. Andere biobrandstoffen kunnen worden geproduceerd met behulp van het veresteringsproces. De eigenschappen van het uiteindelijke FAME-product (vetzuurmethylester) kunnen afhangen van de gebruikte grondstoffen.

 

Wat zijn de verschillen in toepassing en gebruik tussen hernieuwbare diesel en andere biobrandstoffen?

Neste MY Renewable Diesel kan dankzij haar vergelijkbare chemische samenstelling met fossiele diesel in pure vorm worden gebruikt pure 100% vorm worden gebruikt. Dit maakt het gemakkelijker om te voldoen aan de eisen voor het gebruik van biobrandstoffen. Daarentegen is de maximaal toelaatbare concentratie van FAME-biodiesel in een mengsel met fossiele diesel veelal 7%*. Duurzame alternatieven zoals biogas, ethanol en biodiesel vergen ofwel extra aanpassingen aan de dieselmotor en/of infrastructuur, ofwel zelfs nieuwe voertuigen. In alle gevallen leidt dit tot extra investeringen.

 

Geschikt voor koude, zelfs arctische omstandigheden

Tank pistol

 

Gemakkelijk op te slaan, minder noodzaak voor onderhoud

 

Hoe lang kan de brandstof worden opgeslagen?

Neste MY Renewable Diesel kan gedurende langere perioden worden opgeslagen, zonder dat de eigenschappen wezenlijk veranderen. In tegenstelling tot biodiesel trekt Neste MY Renewable Diesel namelijk geen water aan, waardoor er bij juiste behandeling en opslag geen risico is op verminderde productkwaliteit of microbiële groei.

 

Wat adviseren motorfabrikanten?

Hernieuwbare diesel is de biocomponent die volgens de nieuwste en strengste specificaties in het Worldwide Fuel Charter (WWFC) wordt aanbevolen. WWFC 5 staat het gebruik van traditionele biodiesel niet toe, maar dankzij het hoge cetaangetal, de zuiverheid en stabiliteit wordt hernieuwbare diesel wél aanbevolen. WWFC 5 specificeert ook strikte emissiegrenswaarden, de levensduur van het roetfilter, de duurzaamheid van de motor op de lange termijn, de motorprestaties en de prestaties bij koud weer. Neste MY Renewable Diesel is gecertificeerd door motorfabrikanten, waaronder Volvo Trucks, John Deere, Caterpillar, Scania, Mercedes-Benz, DAF, MAN en vele anderen. Tests wijzen steeds weer uit dat de combinatie van moderne dieselmotor-technologie en hernieuwbare diesel de totale cost of ownership kan verlagen door verbetering van de voertuigprestaties en het voorkomen van motorslijtage. Waarbij ook nog eens de uitstoot van broeikasgassen en vervuiling drastisch worden verminderd.

"We zagen al vroeg het potentieel van HVO. We voerden tests uit en zowel oude als nieuwe motoren werden goedgekeurd voor HVO100."

- Lars Mårtensson, Milieu en Innovatie Manager bij Volvo Trucks

"Vanuit Scania keuren we het gebruik van HVO in overeenstemming met Euro 5 en Euro 6 in al onze bus- en vrachtwagenmotoren goed. Het is onze ambitie om de overstap naar een fossielvrij transportsysteem te stimuleren. HVO is een belangrijk onderdeel van de duurzame alternatieven."

- Jonas Nordh, Hoofd Duurzame Oplossingen bij Scania Trucks

Neste MY heeft een hoog cetaangetal

Het cetaangetal van Neste MY Renewable Diesel  is bijzonder hoog: meer dan 70.  Het cetaangetal geeft de ontstekingseigenschappen van de brandstof aan. Een hoge waarde maakt het gemakkelijker voor motoren om te starten bij koud weer en draagt ​​bij aan een schonere, efficiëntere verbranding. Het cetaangetal voor traditionele biodiesel is meestal niet hoger dan 50 of 60.

 

Hoe zuiver is Neste MY Renewable Diesel ten opzichte van fossiele diesel?

Neste MY is vrij van zwavel-, zuurstof- en aromatische verbindingen. Daarom worden er bij de verbranding van een motor minder uitlaatgassen geproduceerd, vooral bij oudere voertuigen. Neste MY Renewable Diesel vermindert de uitstoot van kleine deeltjes, koolwaterstoffen en NOx van (vooral oudere) voertuigen. Omdat er bij de verbranding van Neste MY vrijwel geen as ontstaat, wordt de levensduur van het roetfilter verlengd.

Interesse in Neste MY Renewable Diesel?

Benader een van onze distributeurs. Wilt u meer weten over duurzaam dieselen en rijden op hernieuwbare diesel, dan kunt u ons altijd bereiken via de contactpagina

* De Europese norm voor diesel (EN590) beperkt het aandeel van biodiesel tot max. 7%. Veel motorfabrikanten raden zelfs het gebruik van conventionele FAME-achtige biodiesel af uit angst voor mogelijke schade aan de motor.

** Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Het gaat snel aan het fossielvrije front! Regelmatig versturen we een nieuwsbrief over wetgeving, milieudoelstellingen en brandstoffen, met inspirerende voorbeelden.

Leer meer over Neste MY

Leer meer over hernieuwbare diesel en de duurzame voordelen

Leer waarom transportbedrijf Dailycool kiest voor Neste MY

Lees hoe u overstapt op hernieuwbare diesel. Download whitepaper