Privacyverklaring - Klanten

Laatst bijgewerkt 11.4.2022

1. Controller

De controller verantwoordelijk voor uw gegevens is het bedrijf waarmee u een overeenkomst hebt gesloten. In Finland is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor klantgegevens Neste Marketing Ltd. 

Hoofdkantoor Neste:
Neste Corporation
Keilaranta
P.O. Box 95
00095 Neste, Finland

Adres: Keilaranta 21, Espoo
Telefoon (telefooncentrale): +358 10 45811
De contactgegevens van andere Neste locaties staan op onze website op neste.com.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

De persoonsgegevens die we over u verzamelen, zijn afhankelijk van de diensten of de producten dat u bij ons koopt of bestelt. Houd er rekening mee dat niet alle diensten in alle landen beschikbaar zijn.

 • Persoonsgegevens – Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u producten en diensten van ons afneemt. Dergelijke gegevens omvatten uw contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres); persoonlijke identiteitscode; demografische gegevens (bijv. geslacht, leeftijd, moedertaal, nationaliteit, beroep); financiële informatie en andere informatie die nodig is voor kredietbeheersing, waaronder informatie over incasso van schulden (indien van toepassing) en resultaten van kredietcontroles. 
 • Neste-kaartgegevens – Kaarthouder en geldigheid, kredietlimiet, kaarttype en informatie die nodig is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen of bloot te stellen, alsmede alle informatie die Neste nodig heeft om te kunnen voldoen aan handelssancties, altijd in overeenstemming met lokale wetgeving.
 • Details van Neste kortingskaart – Kaartnummer en geldigheid, naam, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum.
 • Contract- en transactiegegevens – Informatie over uw overeenkomsten, bestellingen en aankopen, met inbegrip van uw aankopen met de betaalinstrumenten van Neste; factuurgegevens en bijbehorende betalingen; registratie van telefoongesprekken met onze klantendiensten en kredietcontrole, en van uw communicatie met ons.
 • Betaalinformatie – Betaalinstrument en bankrekeninggegevens, die bijvoorbeeld nodig zijn om aankopen te bevestigen of terug te betalen, evenals de details van een eventuele kortings- of loyaliteitskaart. 
 • Neste servicestations, Neste Easy Wash, Neste Easy Fill – Informatie met betrekking tot aankooptransacties en, afhankelijk van de service, de gegevens die worden gebruikt voor authenticatie, zoals een kenteken. Indien het servicestation gebruik maakt van een wachtrijcamera of kentekenplaatidentificatie voor de identificatie van voertuigen bij het gebruik van de diensten, wordt dit afzonderlijk aangegeven door de juiste borden.
 • Neste Easy Deli – De informatie die wordt gebruikt voor authenticatie door Neste App, details met betrekking tot aankooptransacties en details met betrekking tot betalingstransacties.
 • Neste App – Informatie verstrekt in verband met registratie (naam, e-mailadres, telefoonnummer), gebruikers-ID. De kaartgegevens die in de Neste App zijn opgeslagen staan alleen op uw apparaat, ze worden nooit opgeslagen op de servers van Neste.
 • OMA Neste, Extranet – Informatie met betrekking tot uw klantenschap en registratie (klantnummer, naam, adres, contactgegevens, gebruikers-ID); informatie met betrekking tot kaarten, informatie met betrekking tot aankopen, uw activiteiten in de service.
 • Websitebezoeken – Wanneer u gebruik maakt van onze online of mobiele diensten, neem dan contact met ons op via onze website of schrijf u in voor nieuwsbrieven, rapporten en persberichten, dan verstrekt u ons persoonsgegevens. Wij verzamelen informatie over uw activiteiten op onze website (zie ons Cookiebeleid) en informatie over uw apparaat en uw netwerkverbinding (zoals uw apparaat-ID, MAC-adres en IP-adres). 
 • Evenementen – Informatie die u verstrekt bij het aanmelden voor een evenement. 
 • Wedstrijden, prijstrekkingen en spelletjes – De informatie die u verstrekt bij deelname, zoals uw naam, telefoonnummer, adres en de antwoorden die u geeft.
 • Videobewaking – Retaillocaties van Neste, zoals Neste servicestations, Neste Easy Deli-winkels en Neste Easy Wash-stations, hebben videobewaking. De panden kunnen bewakingscamera's hebben van zowel Neste als bedrijven die beveiligingsdiensten verlenen aan Neste. De video-opnamen worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, klachten te onderzoeken en om diefstal en andere schadelijke activiteiten te voorkomen en op te lossen, zoals vandalisme en andere handelingen die erop gericht zijn eigendommen te beschadigen of schade toe te brengen aan personen. Indien nodig om de eigendommen of gezondheid van een klant te beschermen of in andere uitzonderlijke omstandigheden, gebruiken we videobeelden om de eigenaar of houder van een voertuig te bereiken. We kunnen gebruikmaken van externe dienstverleners, zoals het Fins agentschap voor transportveiligheid of telefoongidsinformatie, om toegang te krijgen tot contactgegevens.

3. Hoe verzamelen wij informatie over u?

 • Van u – In de meeste gevallen ontvangen wij persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u bijvoorbeeld een Neste-kaart aanvraagt, of wanneer u producten of diensten van ons koopt, een gebruikersaccount aanmaakt of een wedstrijd of prijstrekking invoert.
 • Van derden – inclusief openbare adres- en voertuigregisters, marketingpartners, kredietbeoordelaars, incassobureaus en onze andere partners. Om ervoor te zorgen dat we de juiste gegevens over u verwerken, gebruiken we de diensten van externe dienstverleners om de informatie die u ons hebt verstrekt aan te vullen en deze actueel te houden. Voor het werven van klanten verzamelen wij contactinformatie van zakelijke websites. 
 • Bedrijven van Neste Group  – Wij delen uw persoonsgegevens binnen Neste Group in verband met bijvoorbeeld financiële administratie en kredietcontrole.

4. Wat doen wij met uw gegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om onze klantrelatie te onderhouden, om marketing naar u toe te sturen en zowel producten als diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor vooraf gedefinieerde en legitieme doeleinden op basis van een contract, toestemming, wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang.

4.1 Het leveren van producten en diensten

Hieronder valt ook het ontvangen van een order en de levering van een product of dienst, alsmede het verwerken van facturen met betrekking tot een order. Indien nodig gebruiken wij ook persoonsgegevens om te late betalingen te verzamelen. 

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op een overeenkomst tussen u en Neste en is noodzakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de klantrelatie. Indien wettelijk vereist, vragen wij uw toestemming voor het verlenen van bepaalde diensten. Tot deze diensten behoren diensten waarbij locatiegegevens worden gebruikt. 

4.2 Kredietwaardigheidstoets en wettelijke verplichtingen

Wij beoordelen uw kredietwaardigheid in verband met een order en bij het vaststellen van uw kredietlimiet. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen u en ons. 

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om kredietwaardigheidsbeoordelingen mogelijk te maken. Wij maken gebruik van kredietbureaus en openbare registers om het risico van wanbetaling en de kans dat u in staat bent uw schuld terug te betalen, te beoordelen. We vergelijken deze informatie met de voorwaarden van de overeenkomst die u met ons aangaat. Op basis van deze beoordeling stellen wij vast of en onder welke voorwaarden wij u een betalingstermijn kunnen toekennen.

Bij het nemen van kredietwaardigheidsbeslissingen houden wij rekening met de volgende informatie:

 • de gegevens die u in uw aanvraag hebt verstrekt
 • uw eerdere betalingsgedrag in uw klantrelatie met Neste en informatie over eventuele wanbetaling van schulden
 • de door de door ons gebruikte kredietbeoordelaars verstrekte informatie en de openbare informatie die over u beschikbaar is.
 • Wij kunnen u vragen aanvullende informatie te verstrekken voordat wij een betalingstermijn kunnen verlenen; dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een jaarrekening of de toestemming van een voogd.

Wettelijke verplichtingen

Wij verzamelen informatie die nodig is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen of openbaar te maken, evenals de informatie die Neste nodig heeft om te voldoen aan handelssancties, altijd in overeenstemming met lokale wetgeving. Andere wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden ons opgelegd door bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige wetgeving. 

4.3 Klantenservice en verbetering van de dienstverlening

We registreren klantenservice- en kredietbeheersgesprekken, e-mails en chatberichten, zodat we kunnen reageren op uw vragen en andere verzoeken met betrekking tot onze producten en diensten. We gebruiken opnames van telefoongesprekken om bestellingen te verifiëren en om de kwaliteit van onze klantenservice te onderhouden en te ontwikkelen. Het is ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren.

4.4 Gerichte marketing

Wij verzamelen informatie over uw contacten en communicatie met ons, alsmede over uw aankopen en het gebruik van onze diensten, waaronder elektronische diensten, zoals de Neste App en webpagina's, in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang 

 • om de gebruikstrends onder klanten beter te begrijpen
 • om de klantervaring te verbeteren 
 • om onze diensten en producten verder te ontwikkelen in antwoord op de interesses en behoeften van klanten
 • om onze diensten en producten te leveren.

We analyseren het gebruik van onze diensten en producten door onze klanten en voeren statistieken over de gegevens uit. We verzamelen ook gegevens over uw acties wanneer u onze marketingberichten ontvangt. 

Op basis van de gegevens die we hebben verzameld, maken we een profiel dat u als klant zo nauwkeurig mogelijk beschrijft, om u in verschillende segmenten in te delen op basis van uw totale jaarlijkse aankopen, uw aankoopfrequentie of de productreeks die u gebruikt, bijvoorbeeld. Wij richten marketingberichten op basis van de door ons gemaakte profielen. De aangeboden voordelen en de inhoud van het bericht verschillen per klant. Dit creëert toegevoegde waarde voor u: u krijgt betere diensten en producten en ontvangt marketingberichten die beter aan uw behoeften voldoen. Het stelt ons ook in staat om beter te voldoen aan de voortdurend veranderende behoeften en wensen van klanten.

U hebt altijd het recht om informatie over uw profiel en persoonsgegevens en gegevenscategorieën op te vragen waarop deze is gebaseerd. Bovendien hebt u altijd het recht om berichten van dit type te weigeren. Wij houden ons niet bezig met profilering die rechtsgevolgen of andere significante gevolgen voor u zou hebben, zoals beschreven in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4.5 Online advertising 

We market our products and services online, on our own or our partners’ websites according to our legitimate interest. The marketing takes place by means of targeting cookies placed on the web pages.  We may also target marketing at you in social media based on your phone number, name and email address, if you have not blocked marketing.

We may also use marketing partners who display our products and services to you on their own services or channels, but have not received your personal data from us. If you wish to prevent such marketing or exercise any of your other rights, please contact the marketing partner in question directly.

4.6 Consent-based marketing

Electronic direct marketing is always based on your consent and the content of the messages is based on the category of products or services related to your customer relationship. We use electronic direct marketing via e-mail, SMS or push messages, for example. You have the right to withdraw your consent at any time, either by clicking the link in the message you receive, notifying Neste, or by changing your device settings, either by disabling or allowing push messages. 

4.7 Customer communication 

We may send you messages related to our customer relationship based on our legitimate interest. Such messages may contain information and offers on products and services. Messages can be sent as invoice attachments, for example.

If necessary, we may also send you safety data sheets. For such communication, we do not need your consent. For customer communications, we use electronic channels such as e-mail, SMS or push messages.

4.8 Delivery of contest prizes

We use your personal data to deliver the prizes of contests or prize draws. This is based on your consent to the terms and conditions and the rules of the contest.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Persoonsgegevens worden automatisch verwijderd of geanonimiseerd uit de systemen wanneer de bewaartermijn is verstreken of de gronden voor de verwerking niet meer bestaan. Er bestaan geen beperkingen voor de opslag van geanonimiseerde gegevens.

 • Contractuele gegevens, zoals klantrelatiegegevens, worden bewaard voor de duur van de klantrelatie. Vervolgens bewaren wij uw klantgegevens nog twee jaar voor marketingdoeleinden. De klantrelatie wordt geacht te zijn beëindigd indien de klantrelatie twee jaar geen transacties of contacten heeft voortgebracht.
 • Gegevens die op basis van wettelijke verplichtingen worden verwerkt, worden bewaard gedurende de in de lokale wetgeving bepaalde periode. De bewaartermijn van persoonsgegevens wordt bijvoorbeeld bepaald door wetgeving op het gebied van boekhouding of witwaspraktijken. 
  • Conform de Boekhoudwet bewaren wij de administratie, zoals verkoopfacturen, gedurende zes jaar vanaf het einde van het boekjaar.
  • In overeenstemming met de wetgeving op het gebied van antiwitwaspraktijken moeten klantonderzoeks- en transactiegegevens gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de vaste klantrelatie worden bewaard. Deze gegevens omvatten de naam, de geboortedatum, de persoonlijke identiteitscode en het adres van de betrokkene; de naam, de geboortedatum en de persoonlijke identiteit van de vertegenwoordiger; de volledige naam, het registratienummer, de datum van registratie, de registratieautoriteit en het adres van de statutaire zetel van de rechtspersoon en, indien verschillend, het adres van zijn hoofdvestiging en, in voorkomend geval, de statuten of de statuten van de vennootschap.
 • Voorbeelden van persoonsgegevens die worden verwerkt en opgeslagen op basis van gerechtvaardigd belang: het ontwikkelen van diensten met behulp van opnames van telefoongesprekken, direct marketing na het einde van een klantrelatie en videobewaking op retaillocaties. Dergelijke gegevens worden bewaard zolang de verwerkingsgronden bestaan. Indien de klant de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking, worden de gegevens verwijderd. 
 • Persoonsgegevens op basis van toestemming worden uitsluitend voor vooraf bepaalde doeleinden gebruikt, gedurende uw toestemming of totdat u uw toestemming intrekt. Dit omvat elektronische direct marketing en u heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken.

6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen personen die persoonsgegevens moeten verwerken om hun werk uit te kunnen voeren, hebben toegang tot klantgegevens. Al deze personen zijn aan geheimhouding gebonden.

Wanneer wij persoonsgegevens met andere organisaties delen, zorgen wij ervoor dat wij deze alleen delen voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid en dat wij daarvoor een legitieme reden hebben. Wij delen persoonsgegevens binnen Neste Group en met dienstverleners en partners.

Neste Group-bedrijven

Wij delen persoonsgegevens binnen Neste Group wanneer dit noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij delen persoonsgegevens met andere ondernemingen van de Groep in verband met bijvoorbeeld financiële administratie en kredietcontrole.

ICT-dienstverleners en leveranciers

Wij maken gebruik van zorgvuldig geselecteerde ICT-partners die gebruikersondersteuning, onderhoud en ontwikkelingsdiensten leveren voor ICT-systemen. 

Aanbieders van marketingdiensten

We gebruiken zorgvuldig geselecteerde aanbieders van marketingdiensten, communicatieserviceproviders en mediabureaus om ons te helpen bij het leveren en produceren van marketingcontent op basis van de persoonsgegevens die we over onze klanten verzamelen. 

Aanbieders van klantenservice

Wij delen persoonsgegevens met een externe dienstverlener wanneer zij namens ons de klantenservice verzorgen. 

Kredietcontrole en andere due diligence-diensten van klanten

Wij delen persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde kredietbeoordelaars bij het beoordelen van uw orders, het beoordelen van uw kredietwaardigheid en het, indien nodig, innen van achterstallige vorderingen van u of het informeren van u over uw openstaande facturen van Neste. Onze partners voeren ook verplichte achtergrondcontroles uit namens ons, indien nodig, zodat wij aan onze verplichtingen als betalingsdienstaanbieder kunnen voldoen en witwassen en financieren van terrorisme kunnen voorkomen.

Serviceproviders voor betalings- en factuurdiensten

Betrouwbare betalings- en factuurdiensten helpen ons bij het verwerken van betalings- en factureringstransacties.

Aanbieders van transportdiensten en leveranciers van producten

Wij verstrekken persoonsgegevens aan vervoerders en productleveranciers om de bestelde producten aan klanten te leveren.

Andere partners

We geven persoonsgegevens aan onze partners om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat ze u de juiste voordelen kunnen bieden wanneer u uw klantenkaart gebruikt bij Neste-stations. Indien nodig geven we in uitzonderlijke omstandigheden ook persoonsgegevens aan onze partners bijvoorbeeld om de eigendommen of gezondheid van onze klanten te beschermen.

Autoriteiten

Wij verstrekken uw persoonsgegevens op verzoek van een autoriteit, in verband met een gerechtelijke procedure, op last van een rechtbank of in verband met de processen van overheidsinstanties.  

Acquisities

In verband met zakelijke afspraken kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan kopers en hun adviseurs.

7. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

We geven uw persoonsgegevens niet door aan of onthullen deze niet buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zonder wettelijke gronden en tenzij deze voldoende worden beschermd.

Sommige van onze serviceproviders bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte en we zullen uw persoonsgegevens aan hen overdragen als dit nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden die worden vermeld in deze Privacyverklaring.

We zorgen ervoor dat we de nodige contractuele waarborgen (zogenaamde standaardbepalingen voor gegevensbescherming, goedgekeurd door de Europese Commissie) gebruiken bij het overdragen van persoonsgegevens naar die serviceproviders

8. Hoe zorgen we voor informatiebeveiliging?

Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te houden. 
Door continue en actieve ontwikkeling zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig blijven.

Neste gebruikt de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Alle medewerkers en opdrachtnemers van Neste zijn gebonden aan een informatiebeveiligingsbeleid dat gedetailleerdere instructies geeft. De systemen en applicaties die gebruikt worden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun taken. 

Indien de elektronische gegevens namens Neste door een derde worden beheerd, vereist Neste dat de betreffende derde voldoet aan uitgebreide informatiebeveiligingseisen.

Indien persoonsgegevens handmatig worden verwerkt, gebeurt dit in de voor deze doeleinden goedgekeurde uitgangspunten. Het pand wordt beschermd door de nodige fysieke beschermingsmaatregelen, zoals toegangscontrolesystemen en bewakingscamera's

9. Cookies

Neste gebruikt cookies en soortgelijke technologieën op haar website om informatie te verzamelen en op te slaan als bezoekers de website bezoeken. Door cookies te gebruiken, kunnen wij: 

 • Ervoor zorgen dat de website goed functioneert 
 • De gebruikerservaring verbeteren door bijvoorbeeld de inhoud en advertenties te personaliseren of functies voor social media aan te bieden
 • Informatie verzamelen over uw bezoek aan de website om het dataverkeer te analyseren
 • Onze media-, reclame- en analysepartners informatie verstrekken over de manier waarop u onze website gebruikt. 

Wat zijn cookies?

Als u een website bezoekt, kan er informatie over uw browser worden opgeslagen of opgehaald, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan betrekking hebben op u of uw instellingen of apparaat, of kan worden gebruikt om de website zo aan te passen dat alles werkt zoals u verwacht. Met deze informatie kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden.

U kunt uw voorkeur altijd wijzigen of weigeren om bepaalde soorten cookies te accepteren door te klikken op de knop cookie-instellingen onderaan de pagina. Het doel van cookies is om u een meer gepersonaliseerde service-ervaring te bieden, dus houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies invloed kan hebben op uw online-ervaring en de diensten die wij leveren.
Meer informatie over ons Cookiebeleid.

10. Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en het gebruik ervan

U kunt uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitoefenen door een verzoek in te dienen via het formulier op deze pagina of door contact op te nemen met onze klantenservice. We zullen hier binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek op reageren. Het verzoek moet voldoende zijn geïdentificeerd. Als uw aanvraag uitgebreid of complex is, kan de verwerkingstijd met maximaal twee maanden worden verlengd. Wij zullen u ook in kennis stellen indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zoals het verwijderen van uw gegevens, die wij wettelijk verplicht zijn of anderszins gerechtigd zijn te bewaren.

Wij zullen de verzoeken van geval tot geval beoordelen en zo nodig extra bij u opvragen om het verzoek te verwerken. U dient bereid te zijn uw identiteit te bewijzen. U hebt het recht om één keer per jaar uw rechten kosteloos uit te oefenen. Indien Neste het verzoek kennelijk ongegrond of onredelijk acht, kan Neste weigeren het verzoek in behandeling te nemen of een vergoeding in rekening brengen ter dekking van de administratiekosten. Uw verzoek en de door u verstrekte informatie worden in onze systemen opgeslagen. 

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te weten wat en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie van de gegevens opvragen. 

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Wij proberen uw persoonsgegevens altijd actueel te houden, maar als u merkt dat wij verouderde of anderszins onjuiste persoonsgegevens verwerken, heeft u altijd het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren.

Het recht op verzoek om te wissen (recht om vergeten te worden)

In bepaalde gevallen heeft u het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen, bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Zodra we de juistheid van uw verzoek hebben gecontroleerd, zullen we uw gegevens wissen, tenzij we deze moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudverplichtingen. Uw persoonsgegevens worden automatisch gewist uit de systemen van Neste na de bewaartermijnen die wij aangeven of wanneer er geen wettelijke verplichting bestaat om ze te bewaren.

Het recht om de verwerking te beperken

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat wij niets doen aan de persoonsgegevens anders dan deze in onze IT-systemen op te slaan. Zodra wij de juistheid van uw verzoek hebben gecontroleerd, stoppen wij met het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de normale uitoefening van ons bedrijf wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Neste. Na ontvangst van uw verzoek, zullen we het zorgvuldig beoordelen en stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens als onze verwerking inderdaad onredelijk was. Neste kan uw verzoek afwijzen indien er zwaarwegende gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Blokkeren van elektronische direct marketing

U hebt altijd het recht direct marketing te weigeren. De gemakkelijkste manier om dit te doen is om te klikken op de knop "Uitschrijven van de marketinglijst" in onze marketingberichten. Het is mogelijk dat u nog enkele marketingberichten ontvangt totdat de marketingblokkering in onze systemen is bijgewerkt. De verzending van de berichten wordt namelijk vooraf ingepland. 

Het recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om ons te vragen u, of iemand anders, een kopie van de gegevens te sturen die u ons hebt verstrekt in een gangbaar machinaal leesbaar formaat. Dit recht is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt wanneer wij deze hebben verzameld op basis van uw toestemming of een overeenkomst tussen u en ons. Zodra wij de juistheid van uw verzoek hebben gecontroleerd, sturen wij uw gegevens naar het in uw verzoek vermelde adres.

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming

We hopen dat u altijd contact met ons opneemt als u vragen hebt over hoe wij persoonsgegevens verwerken. Als u echter van mening bent dat we bij het verwerken van uw persoonsgegevens de wetgeving inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd, dan hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de instantie voor gegevensbescherming (tietosuoja.fi/en/home). U kunt contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont of werkt. 

11. Stuur een privacyverzoek naar Neste

 

 • Consumentenklant - Een privacyverzoek indienen
 • Zakelijke klant - Een privacyverzoekindienen
  • Vul de naam van uw contactpersoon (wie kent u bij Neste?) in het veld "Aanvullende informatie" van het formulier. Hierdoor kunnen wij uw persoonsgegevens makkelijker vinden.
 • Werkzoekende
  • U kunt uw persoonsgegevens beheren via het Career Opportunities portal van Neste. U kunt uw persoonsgegevens op elk moment wijzigen, bijwerken of verwijderen. 
  • We kunnen gebruik maken van testen van bekwaamheid en/of video-interviews als onderdeel van onze sollicitatieprocedure. U kunt onze dienstverlener (RecRight) vragen om nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van bijvoorbeeld capaciteitentests en/of video-interviews. Video-interviews worden 12 maanden bewaard. Indien nodig kunt u RecRight vragen om uw video- en persoonlijke account te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@recright.com
 • Medewerker – Zie de interne website van Neste (Cosmos) voor meer informatie
 • Voormalig medewerker – Neem contact op met uw voormalige leidinggevende of HR.​

12. Updates van de Privacyverklaring

Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen in de Privacyverklaring op onze website.

13. Vragen over gegevensbescherming?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Neste en het antwoord op deze pagina's niet kunt vinden, kunt u uw vragen indienen via onderstaand formulier of contact opnemen met de klantenservice van Neste. Als u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u hier eenprivacyverzoekindienen

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens bij Neste? Vul uw vragen in via dit formulier.

Veelgestelde vragen

 1. Mijn adresgegevens zijn fout. Hoe kan ik ze bijwerken?
  Wij streven ernaar uw gegevens actueel te houden. U kunt ons op de hoogte stellen van uw gewijzigde adres of andere gegevens door contact op te nemen met onze klantenservice.
 2. Ik heb problemen met kaartbetalingen of het gebruik van Neste App. Wat moet ik doen?
  Neem contact op met onze klantendienst.
 3. Ik wil Neste App niet meer gebruiken. Hoe kan ik mijn gegevens die ermee gepaard gaan verwijderen?
  Vul hier het AVG-verzoek in. Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verwerken onverwijld verwijderen voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren. Dit geldt onder meer voor: gebruikersgegevens met betrekking tot de elektronische diensten van Neste. Houd er rekening mee dat als u een mobiele kaart van Neste gebruikt, wij contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren. Alle gegevens met betrekking tot betaalinstrumenten (zoals klantgegevens) worden opgeslagen in overeenstemming met de lokale wetgeving. 
 4. Ik wil geen marketingboodschappen. Wat moet ik doen?
  Al onze marketingberichten bevatten de mogelijkheid om de toestemming in te trekken door op een link in het bericht te klikken. U kunt onze klantenservice ook vragen om marketing te blokkeren door op werkdagen 0200 80100 (lokaal netwerktarief/mobiele-telefoontarief) te bellen tussen 8.00 en 16.00 uur. Gebruikers van de Neste Mobile app kunnen ook marketingberichten beheren in de instellingen van de mobiele app.
 5. Kunt u mij stickers sturen?
  Helaas versturen we geen stickers meer.
 6. Ik heb een bericht ontvangen over customer due diligence en ik ben een beetje verbaasd over het adres waarmee het is verzonden. Is het een phishing-boodschap?
  Klantenonderzoek is gebaseerd op onder meer wetgeving gericht op het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Daarom verzoeken wij u uw gegevens regelmatig via een elektronisch formulier bij te werken. Wij sturen verzoeken om klantinformatie bij te werken vanaf het e-mailadres noreply(a)markkinointi.neste.com.

PDF icon Privacyverklaring.pdf