Hoe wordt duurzaamheid gewaarborgd?

Het herkennen en selecteren van goede partners is cruciaal voor de duurzaamheid van toeleveringsketens. Zorgen voor de duurzaamheid van onze toeleveringsketens begint daarom voordat er een deal is gesloten of voordat er grondstoffen worden geleverd.

Alle partners moeten voldoen aan onze strenge duurzaamheidscriteria en zich ertoe verbinden hun activiteiten verder te ontwikkelen. We evalueren de veiligheids-, tegenpartij- en reputatierisico's naast een uitgebreide duurzaamheidsbeoordeling. We zetten commerciële onderhandelingen alleen voort met goedgekeurde partijen en komen gedetailleerde voorwaarden overeen waaraan de grondstoffen moeten voldoen.

Het kennen van de herkomst van onze hernieuwbare producten is een basisvereiste waarop we geen compromissen sluiten. Onafhankelijke deskundigen controleren jaarlijks of alle andere strenge duurzaamheidseisen voor duurzame producten ook worden nageleefd. We werken samen met onze langdurige partners op het gebied van onder meer trainingen en communicatie.

Voor Leveranciers