You are here

Whitepaper Afvalverwerking

Win meer aanbestedingen met Neste MY

Duurzaamheid staat bij veel aanbestedingen bovenaan de lijst van eisen. Hoe draagt Neste MY hieraan bij en wat kunt u precies besparen? In de whitepaper afvalverwerking leest u hoe uw weg naar duurzaamheid er uitziet met Neste MY Renewable Diesel.

Win meer aanbestedingen! Weten hoe?

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Meer weten?

Neem contact op

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC).

**Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.