Wegvervoer van vandaag en morgen

Wegvervoer van vandaag en morgen

Transport is een van de belangrijkste bronnen van uitstoot van broeikasgassen. Zo produceerde het wegtransport in de Europese Unie (EU-27) in 2018 het equivalent van 786 miljoen ton broeikasgasemissies (Mt CO2e)1. Dit vertegenwoordigt 73% van alle vervoersemissies in Europa. Het verminderen van deze uitstoot is dan ook van het grootste belang om de impact van mobiliteit op het klimaat tegen te gaan.

De route naar minder uitstoot van broeikasgassen (CO2e) loopt hieraan parallel. Het gaat allemaal om prioriteiten stellen en keuzes maken. Volgens een effectbeoordelingsstudie van de Europese Commissie2 zullen verbrandingsmotoren in 2030 nog steeds de meeste voertuigen aandrijven, zelfs in het model dat uitgaat van de snelste overschakeling op elektrisch rijden. Voor zware vrachtwagens zal diesel nog altijd veruit de meest gebruikte energiebron zijn3. Gaat het om het aanpakken van de emissies van het wegvervoer, dan blijft hernieuwbare diesel een kostenefficiënte oplossing voor het bestaande wagenpark.

truck on the road

Nederlandse doelstellingen: in 2030, 55% minder uitstoot van broeikasgasssen (CO2e) ten opzichte van 1990.

In 2050, 95% minder uitstoot van broeikasgasssen ten opzichte van 1990.

multiple roads

Haal tegen 20:30 uur vanavond de doelen voor 2030

Elektrische en plug-in hybrides zijn steeds populairder. Ze zijn goed voor 23%4 van de verkoop van alle personenauto's in 2020. De meeste voertuigen die nu en in de komende jaren op de weg rijden, maken echter gebruik van verbrandingsmotoren. Veel personenauto's en de overgrote meerderheid van vrachtwagens worden aangedreven door dieselmotoren. Biobrandstoffen zoals Neste MY Renewable Diesel zijn direct beschikbare oplossingen waarmee het vervoer kan voldoen aan de ambitieuze doelstelling van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) in 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. 

Smart & Sustainable Mobility5 heeft als strategische doelstelling om in de Europese Unie 30 miljoen elektrische auto’s op de weg te krijgen Dit vertegenwoordigt echter slechts 12% van het huidige wagenpark. Er is dus nog een oplossing nodig om de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) van de overgrote meerderheid van de voertuigen te verminderen.

Uitsplitsing Europese personenwagens volgens brandstoftype

Chart 1
 • 3.4% Alternatieve brandstoffen
 • 0.4% Elektrisch
 • 0.8% Plug-in hybride
 • 42.3% Diesel
 • 52.9% Benzine

Uitsplitsing Europese lichte vrachtwagens volgens brandstoftype

Chart 2
 • 2.4% Alternatieve brandstoffen
 • 0.3% Elektrisch
 • 0.0% Plug-in hybride
 • 7.8% Benzine
 • 89.5% Diesel 

Uitsplitsing Europese bussen volgens brandstoftype

Chart 3
 • 3.3% Alternatieve brandstoffen
 • 0.6% Elektrisch
 • 0.7% Plug-in hybride
 • 0.8% Benzine
 • 94.5% Diesel

Uitsplitsing Europese vrachtwagens volgens brandstoftype

Chart 4
 • 2.9% Alternatieve brandstoffen
 • 0.4% Elektrisch
 • 0.1% Plug-in hybride
 • 0.1% Benzine 
 • 96.5% Diesel

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Wilt u meer weten?

Contact

Leer meer over Neste MY