Voordelen Transport

Transport

Transport is een (nu nog) CO2e-intensieve activiteit. Hier valt dan ook veel winst te behalen. In 2030 moeten transport en mobiliteit de eigen uitstoot van broeikasgassen fors hebben verminderd. Naast milieuvoordeel biedt het doorvoeren van stringente klimaatmaatregelen concurrentievoordeel. Immers, steeds meer opdrachtgevers nemen duurzaamheid mee in hun pakket van eisen.

Het gebruik van Neste MY Renewable Diesel™ (HVO 100) kan direct bijdragen om de klimaatdoelen te bereiken. Neste MY is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, heeft een vergelijkbare chemische samenstelling als die van gewone diesel, en levert minstens dezelfde prestaties. Voor al uw dieselvoertuigen en materieel betekent dit tot wel 90% reductie* van de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) vergeleken met fossiele diesel. Schakel daarom over op Neste MY. Dit kan bovendien kostenefficiënt én in een handomdraai!

Voor een optimale transitie naar een klimaatneutrale toekomst zijn de juiste keuzes van belang. Bekijk en vergelijk alle alternatieven. Download de whitepaper voor transport en start vandaag nog!

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

man listening to the phone besides a truck

Direct duurzamer rijden

In de transportsector is een duurzame keuze een afgewogen keuze. Wat levert het op, wat zijn de alternatieven en hoe stapt u zo eenvoudig en efficiënt mogelijk over op een duurzame brandstof? In de whitepaper leest u precies hoe uw weg naar duurzaamheid eruitziet met Neste MY Renewable Diesel.

Direct duurzamer rijden

In de transportsector is een duurzame keuze een afgewogen keuze. Wat levert het op, wat zijn de alternatieven en hoe stapt u zo eenvoudig en efficiënt mogelijk over op een alternatieve brandstof? In de whitepaper leest u precies hoe uw weg naar duurzaamheid eruitziet met Neste MY Renewable Diesel.

 

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column

Meer weten?

Neem contact op

Start vandaag nog!

DOWNLOAD WHITEPAPER

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).