You are here

Whitepaper Algemeen

Fossielvrij in een handomdraai

Een duurzame keuze is een afgewogen keuze. Wat levert het op, en hoe stapt u zo eenvoudig en efficiënt mogelijk over op een duurzaam alternatief? In de whitepaper leest u precies hoe uw weg naar duurzaamheid eruitziet met Neste MY Renewable Diesel™.

Algemeen: Fossielvrij in een handomdraai

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Meer weten?

Neem contact op

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC).

**Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.