Beleid en principes

Duurzaamheidsbeleid en -principes

We werken ethisch en voldoen aan de wetgeving van elk land waarin we actief zijn. Dit eisen wij ook van onze partners. Naast de wetgeving, volgen we ook onze duurzaamheidsprincipes die ons leiden in alles wat we doen.

Onze belangrijkste aan duurzaamheid gerelateerde principes zijn:

In 2020 is een nieuwe gedragscode voor leveranciers goedgekeurd. Deze is wereldwijd van toepassing op elke leveringsovereenkomst die op of na 1 januari 2020 door een Neste-bedrijf wordt gesloten. De nieuwe Code is van toepassing  op Neste's Directe inkoop (Supply) en Indirecte inkoop (Procurement) en op alle leveranciers, aannemers en andere zakelijke partners die deelnemen aan de levering van producten, onderdelen, materialen of diensten aan Neste.

Neste is vastberaden om wet- en regelgeving en conventies na te leven, die van toepassing zijn op haar activiteiten. In de gedragscode voor leveranciers zijn de basiseisen vastgelegd waar Neste van haar leveranciers en hun eigen eerstelijns-onderleveranciers van verwacht dat zij zich aan houden en in hun hele bedrijf toepassen. De gedragscode bevat bepalingen over de naleving van wetten, zakelijk gedrag, mensen- en arbeidsrechten, gezondheid, veiligheid en beveiliging op het werk, milieu-impact en klimaatverandering en rapportage.

Neste opereert integer naar haar leveranciers toe en behandelt hen professioneel, eerlijk en gelijkwaardig. Het vermogen van een leverancier om aan de eisen van de Code te voldoen, wordt als een belangrijke factor beschouwd wanneer Neste besluit een zakelijke relatie met een leverancier aan te gaan of voort te zetten.

Wilt u meer informatie over de vereisten van de Code? Of wilt u een schending of mogelijke schending van de Code melden?  Neem dan contact met ons op via Ethics Online.