Biobrandstoffen

Biobrandstoffen - de weg naar minder uitstoot van broeikasgassen

In 2019 bedroeg het totale wereldwijde verbruik van ruwe olie 4.525 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe). Aangezien de transportsector verantwoordelijk is voor 60% van deze hoeveelheid, zijn er ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) te verminderen. Om deze doelstellingen te bereiken, kunnen transportbedrijven kiezen uit verschillende oplossingen, zoals het overstappen op hernieuwbare diesel en op andere brandstofalternatieven met een lagere uitstoot, zoals biobrandstoffen en elektrisch rijden.

Biobrandstoffen

Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstoffen zijn brandstoffen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa of oliën en vetten van hernieuwbare oorsprong. Fossiele brandstoffen worden gemaakt van niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen en stoten koolstof uit in de atmosfeer. Deze twee vergelijkend, stoten biobrandstoffen tijdens hun levenscyclus aanzienlijk minder broeikasgassen uit dan fossiele brandstoffen. Een ander voordeel van hernieuwbare brandstoffen is dat ze worden gemaakt van eerder gebruikte materialen (zoals afval en residuen) of van olie die wordt gewonnen uit planten, die via fotosynthese opnieuw CO2 uit de lucht kunnen opnemen.

Show More

Hernieuwbare diesel (bijvoorbeeld waterstofbehandelde plantaardige olie, HVO) en conventionele biodiesel (zoals Fatty Acid Methyl Ester, FAME of Rapeseed Methyl Ester, RME) worden vaak met elkaar verward. Hoewel hernieuwbare diesel en conventionele biodiesel beide uit hernieuwbare grondstoffen kunnen worden vervaardigd, zijn het toch verschillende producten. Conventionele biobrandstoffen worden namelijk grotendeels vervaardigd uit plantaardige oliën, zoals raapzaadolie of sojaolie, terwijl hernieuwbare brandstoffen meer en meer uit afval en andere reststoffen worden geproduceerd. Geavanceerde productietechnologieën zorgen ervoor dat zij altijd van hoge kwaliteit zijn.

De belangrijkste verschillen tussen hernieuwbare diesel en conventionele biodiesel betreffen de kwaliteit van het product en de opslagmogelijkheden en -duur. De chemische samenstelling van conventionele biodiesel verschilt van fossiele en hernieuwbare diesel, wat het gebruik ervan in brandstofmengsels beperkt.

Factoren ter overweging

Voor de keuze van het juiste brandstof-alternatief met een lagere uitstoot, houdt u rekening met de volgende factoren:

automotive_icon

BEREIK

De afstand die u kunt rijden op een volle tank of accu.
bio_raw_materials_icon

BESCHIKBAARHEID

Aantal locaties waar u kunt tanken of opladen.
checkbox_icon

BIJTANKTIJD / OPLAADTIJD

Tijd die nodig is om (bij) te tanken of op te laden.
emissions_icon

INVESTERINGSEISEN

Behoud van de huidige voertuigen of noodzaak tot investering in een geheel nieuw wagenpark
emissions_icon

PRESTATIES BIJ KOUD WEER

Laagste temperatuur waarbij het voertuig kan starten en rijden.
emissions_icon

REDUCTIE VAN BROEIKASGASSEN

Vermindering van de CO2e-uitstoot in vergelijking met fossiele brandstoffen, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de "well-to-wheels"-aanpak en TCO (Total Cost of Ownership).

Alternatieve brandstoffen – een vergelijking

De meest gangbare alternatieve brandstoffen in Nederland zijn biogas, ethanol, biodiesel, hernieuwbare diesel (HVO) en waterstof. Een korte beschrijving van deze brandstoffen vindt u hieronder. Ook elektrisch rijden hebben we in dit overzicht opgenomen, hoewel het grootste deel van de stroom nog niet uit hernieuwbare bronnen komt.

HVO of hernieuwbare diesel

HVO is een hernieuwbare diesel van constant hoge kwaliteit. De chemische samenstelling is vergelijkbaar met die van fossiele diesel. HVO is volledig gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en kan worden gebruikt als een drop-in brandstof. In Nederland verkoopt Neste HVO100 onder de merknaam Neste MY Renewable Diesel™.

HVO of hernieuwbare diesel kunt u tanken in alle voertuigen met dieselmotor zonder de motor aan te passen of te hoeven investeren in nieuwe voertuigen. Het gebruik van Neste MY Renewable Diesel vermindert niet alleen de CO2e-uitstoot, maar ook de uitstoot van stikstofoxide (NOx) en kleine deeltjes, vooral in oudere voertuigen met een minder ontwikkelde motortechnologie. Hernieuwbare diesel werkt net als fossiele diesel: het is bestand tegen koude omstandigheden tot -22ºC, en kan zeer lang worden opgeslagen. HVO of hernieuwbare diesel kunt u puur tanken of gemengd in elke verhouding met fossiele diesel.

Neste MY Renewable Diesel (HVO100) wordt in Nederland geleverd via geselecteerde distributeurs en is op meer dan 120 tankstations verkrijgbaar. 

Lees meer over Neste MY Renewable Diesel hier.

Alternatieve brandstoffen – een vergelijking

Vragen en antwoorden

Lees Meer

Wilt u meer weten?

 

Contact

Leer meer over Neste MY